26/02/2016

Am primit la redacție o scrisoare de protest semnată de Grupu pentru Reformă a Uniunii Scriitorilor din România, în care sunt condamnate ultimele acțiuni ale conducerii actuale a Uniunii Scriitorilor, catalogate ca abuzive și nelegale. Redăm textul ajuns la noi:

PROTEST

Noi, membrii Grupului pentru Reformă a Uniunii Scriitorilor din România (GR-USR), constituit în februarie 2015 din scriitori membri și nemembri ai USR, am luat cunoștință cu stupoare de ultimele măsuri punitive pe care conducerea USR a găsit de cuviință să le aprobe și să le pună în aplicare în ziua de 23 februarie a.c. Ne referim, în primul rând, la excluderea a doi membri (Dan Mircea Cipariu și Grigore Șoitu) și indexarea cu „avertisment” (măsură coercitivă inexistentă în statutul USR, aplicată arbitrar de dl Nicolae Manolescu în graba de a scăpa de cei care nu îi agreează acțiunile) a încă trei (Florin Iaru, Paul Cernat și Daniel Vorona).

Este o dovadă în plus – dacă mai era nevoie – privind modul nestatutar, nedemocratic, clientelar, discreționar și, în cele din urmă, abuziv și ilegal prin care actuala conducere a USR – în frunte cu președintele ei, dl Nicolae Manolescu – înțelege să-și manifeste autoritatea. S-a ajuns astfel la practicarea unor epurări de tip stalinist împotriva scriitorilor care exprimă opinii diferite de cele ale actualei conduceri. Reamintim că, în ultima perioadă, atât GR-USR, cât și câțiva dintre membrii săi au fost ținta unor atacuri susținute și extrem de violente din partea conducerii USR, mai ales în revista „România literară”, adevărate instigări la diabolizare publică și stigmatizare. Între acestea se detașează articolul semnat de dl Mircea Mihăieș, Destul!, în nr. 6/2016 al publicației, care caută să discrediteze, într-o retorică ce reînvie tonul înfierărilor proletcultiste, încercările de reînnoire și de reformare a USR propuse de grupul nostru, vorbind despre un „desant bizar”, căruia „unii i-ar spune fascism generaţionist”. Menționăm că toate aceste măsuri de „neutralizare” (termenul îi aparține d-lui Nicolae Manolescu) survin în urma unor procese intentate în nume propriu de câțiva membri ai GR-USR și USR, având ca obiect ilegalitățile procedurale privind modificările operate, în timp, în statutul Uniunii, pentru a-i permite d-lui Nicolae Manolescu menținerea pe viață a calității de președinte și conducerea discreționară a USR.

S-a ajuns la aceste acțiuni în justiție tocmai datorită totalei opacități și a lipsei de dialog cu care a fost întâmpinată de către conducerea Uniunii solicitarea, întru totul statutară, din partea unui grup de scriitori – membri ai USR și ai GR-USR totodată – a unor acte de natură administrativă, acte pe care, ca membri ai USR, cu cotizația la zi, aveau tot dreptul să le verifice. Răspunsul președintelui USR, în asentimentul tuturor celorlalți membri ai conducerii, contrazice flagrant principiile unei reale exercitări democratice a funcției pe care o deține: „Nu am eu ce discuta cu doar 1% din totalul membrilor USR”. Desigur, documentele solicitate nu le-au fost puse nici până în momentul de față la dispoziție. Accesul la Justiție este unul din drepturile fundamentale ale omului, iar represaliile dispuse de dl Nicolae Manolescu și aprobate de membrii conducerii actuale a USR îl încalcă flagrant, afișând o atitudine specifică mentalităților totalitare.

Ne reafirmăm aici deschiderea pentru dialog cu toți membrii USR, vizând reformarea breslei noastre în sensul modernizării și măririi operabilității și funcționabilității ei, al alinierii la spiritul secolului 21 și al depășirii impedimentelor de fond cu care sunt confruntați actualmente scriitorii români. Abuzurile apropiaților și favoriților dlui Nicolae Manolescu, cât și cele ale Domniei-sale, vor fi acționate în continuare în Justiție. Din păcate, rușinea membrilor USR obedienți, complici prin tăcere și indiferență la distrugerea imaginii scriitorului român și, în cele din urmă, a Uniunii Scriitorilor, nu o vor șterge nici timpul, nici favorurile, și nici măcar opera lor literară .

Având în vedere aspectele grave menționate mai sus, GR-USR solicită demisia d-lui Nicolae Manolescu și a întregii conduceri a USR (Consiliul de Conducere și Comitetul Director) și îi cheamă pe toți membrii USR la noi alegeri democratice, alegeri ce vor avea loc între 18-19 martie 2016, conform anunțului public al Comitetului de Iniţiativă al Adunării Generale Extraordinare a Asociaţiei UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA.

Grupul pentru Reformă a Uniunii Scriitorilor din România

Dan Culcer, Octavian Soviany, Radu Aldulescu, Paul Cernat, Ovidiu Nimigean, Bogdan Crețu, Valeriu Mircea Popa, Bogdan Suceavă, Florin Iaru, Adrian Suciu, Daniel Vighi, Petru Ilieșu, Ionel Ciupureanu, Bianca Cernat, Paul Vinicius, Dan Iancu, Mugur Grosu, Anca Mizumschi, Dan Mircea Cipariu, Șoitu Grigore, Vasile Baghiu, Mihai Vieru, Mircea Țuglea, Radu Părpăuță, Claudiu Groza, Gelu Vlașin, Daniel Vorona, Cosmin Perța, Gelu Diaconu, Petre Rău, Dan Mihuț, Ioan Vieru, Sorin Despot, Vasile Ernu, Alexandru Petria, Nicolae Silade, Tatiana Segal, Judit Ferencz, Michael Hăulică, George Mihalcea, Cosmin Dragomir, Ioan Vasiu, Diana Iepure, Florin Hălălău, Flori Bălănescu, Yigru Zeltil, Daniela Luca, Luminița Amarie, George G. Asztalos, Dan Ciupureanu, Radu Bata, Radu Nițescu, Adrian Diniș, T.S. Khasis, Radu Vancu, Mădălin-Teodor Roşioru, Liviu Antonesei, Cristian Fulaș, Ștefan Baghiu, Svetlana Cârstean, Doru Pop, Ștefania Coșovei, Andrei Ruse, Alexandru Uiuiu, Darie Lăzărescu, Dana Catona, Marin Mălaicu-Hondrari, Ștefan Manasia, Andrei Dósa, Petruța Șerban, Daniela Ionescu, Marius Daniel Popescu, Iulian Tănase, Ramona Strugariu, Cezar Paul-Bădescu, Cristina Nemerovschi, Chris Tanasescu, Ligia Pârvulescu, Felix Nicolau, Liviu G. Stan, Alina Naiu, Tudor Voicu, Igor Ursenco, Vlad Tăușance, Tiberiu Neacșu, Robert G. Elekes, Mihok Tamas, Lucian Vasilescu, Claudiu Komartin, Bogdan Papacostea, Cristian Teodeorescu

http://gzt.ro/petitia-grupului-pentru-reforma-a-uniunii-scriitorilor/