sînt dincolo şi tai piatră la cîinii de piatră
şi pun şei de piatră peste cai de piatră
dincolo este foarte mult aer de piatră
şi de asemenea foarte multă apă de piatră
dincolo şi zăpada este de piatră
şi urşii polari au blănuri
de piatră albă
dincolo sînt eu însumi de piatră
din creştet pînă în tălpi
dincolo şapte rîşi de piatră rîd de mine
chiar în timp ce muşcă din mine
cu dinţii lor de piatră
dincolo aşa cum şi e mai mult decît previzibil
iarba este de piatră verde iar cerul este
de o foarte frumoasă piatră albastră
dincolo duc pe umeri pe nimeni de piatră
cel mai bun prieten al meu
care s-a născut pe pămînt vreodată
dincolo pe barba de piatră a lui dumnezeu
doarme dus timpul de piatră
tu timpule de piatră spune-mi
străpungându-mi irișii de piatră
cu irișii tăi de piatră
cînd oare moartea de piatră
se va opri fix în dreptul meu
moartea mea de piatră are limba tot de piatră
are şi ochii de piatră
acum dincolo dumnezeu îşi trece
printr-un piepten de piatră barba de piatră
şi pune o ploaie de piatră pe creştetul său
dincolo eu mă sui pe creşterul lui dumnezeu
poate poate moartea de piatră nu
va avea curajul să urce pînă acolo
arici de piatră şi aricioaice de piatră trec
printre picioarele de piatră ale lui dumnezeu
înapoi şi înainte înainte şi înapoi
poemele mele de piatră cad din capul meu
de piatră în ţepii aricilor de piatră
care trec printre picioarele de piatră
ale lui dumnezeu
dumnezeu mă ceartă că nu îmi las poemele
de piatră să şadă împreună cu mine
pe creştetul capului său
şi timpul mă ceartă că nu-mi las poemele
de piatră să doarmă pe barba de piatră
a lui dumnezeu împreună cu el
şi moartea mea de piatră mă roagă s-o ajut
să urce cît mai repede în culcuşul meu
de piatră de pe creştetul lui dumnezeu

vino altădată îi strig în urechile
imense de piatră
hai vino altădată zice
şi dumnezeu

*

de ce dai de ce dai ţipă puiul de diavol
la diavolul tată de ce dai de ce dai
tatăl diavol are în mînă o sfoară groasă înmuiată
în smoală fierbinte şi-l plesneşte cu ea
peste faţă pe puiul de diavol
de ce dai de ce dai urlă ca din gură de şarpe
puiul de diavol cu sîngele
ţîşnindu-i şuvoi din nas şi din gură
ca să te înveţi de pe acum cu durerea
puiuţul meu şi mai cu seamă cu sîngele
pentru diavolul diavol durerea şi sîngele
sînt ca şi pielea lui sînt viaţa lui
şi toată puterea lui dintotdeauna
şi pentru totdeauna

de ce dai de ce dai ţipă puiul de diavol
la diavolul tată de ce dai de ce dai

*

ştiai iubitul meu că furnicile
nu dorm niciodată
da iubita mea ştiam că furnicile
nu dorm niciodată
ştiai iubitul meu că în nu mai îmi amintesc
precis care dintre vieţile mele de altădată
eu am fost regina furnicilor
da iubita mea ştiam că în cea
de a treizeci şi treia ta viaţă de altădată
ai fost regina furnicilor
ţi-ai uitat coroana într-un poem
de-al meu cu care umblai îmbrăcată
şi ziua şi noaptea
în cea de a treizeci şi treia viaţă a ta
de altădată
aşa este iubitul meu în cea de-a treizeci şi treia
mea viaţă de altădată eu umblam îmbrăcată
şi ziua şi noaptea în cel mai frumos
poem al tău
da iubitul meu în cea de-a treizeci şi treia
mea viaţă de altădată nu am dormit
niciodată

*

sînt în zonă pun sîrmă ghimpată
între mine şi ceilalţi pun cuţite ascuţite
cu vîrfurile în sus în pămînt
sînt în zonă sînt în zona tzone aici nimeni
nu are voie în vecii vecilor să pătrundă
sînt în zonă mă numesc tzone şi sînt
în zona tzone stăpân absolut
peste mine însumi
și peste poemele mele
sînt în zonă mă numesc tzone şi scriu
fără întrerupere marile poeme ale zonei
capodoperele indubitabile ale zonei
sînt în zonă mă numesc tzone şi aprind
luminile în poemele mele ca să se poată
citi unele pe altele pe săturatelea
sînt în zonă mă numesc tzone şi strîng
cu pumnii întunericul din poemele mele
ca să se poată privi unele pe altele
în ochii lor vii deposedaţi de umbre
sînt în zonă mă numesc tzone îl conduc
în zona tzone pe dumnezeu
ținându-l strâns de mână
plesnea de curiozitate
să-mi facă o vizită
sînt în zonă sînt în zona tzone
lustruiesc cu tîmplele
genunchii singurătăţii mele
posesive masive

sînt în zonă pun sîrmă ghimpată
între mine şi ceilalţi

(vesuri din volumul în pregătire
poeme zburătoare)