ÎN APRILIE ÎN ORIZONTURI CULTURALE ITALO-ROMÂNE

www.orizzonticulturali.it / www.orizonturiculturale.ro (nr. 4, aprilie 2016, anul VI)

Ediţia română

Centenar Elisabeta de România. Portretul unei regine-scriitoare

Pe 18 februarie / 2 martie 2016 s-au împlinit o sută de ani de la dispariţia primei Suverane a României, Regina Elisabeta, cunoscută şi sub numele de Carmen Sylva, pseudonimul său literar. Interviul Cristinei Gogianu cu cercetătoarea Silvia Irina Zimmermann creionează portretul regine-scriitoare care, la vremea sa, a avut o mare notorietate, cărţile ei fiind traduse, publicate şi citite nu doar în Europa, ci şi în America, ba chiar în Japonia şi Australia. Îndeosebi rolul ei de mediatoare între cele două culturi, germană şi română, a fost cel mai mult apreciat, rămânând valid până astăzi.

Natalia Ginzburg, un teatru al femeii protagoniste

Cu ocazia centenarului naşterii Nataliei Ginzburg (născută Levi, 14 iulie 1916), publicăm un studiu de Roxana Utale dedicat imaginii polimorfe a femeii în creaţia autoarei. Circumstanţele care au determinat-o pe Natalia Ginzburg să pună în centrul teatrului său femeia contemporană ei, de preferinţă tânără, au fost diferite: faptul că era ea însăşi femeie, speranţa de a scăpa din capcana personajului protagonist unic din proză (autobiografică), prietenia cu actriţele Adriana Asti şi Giulia Lazzarini, dar un rol decisiv l-a avut şi întregul context socio-cultural la care scriitoarea participa.

Când în Transilvania se juca Goldoni. Interviu cu Carmelo Alberti

Răspândirea teatrului celui mai mare comediograf italian al secolului al XVIII-lea şi unul dintre cei mai mari în absolut, Carlo Goldoni, a cunoscut o notabilă amploare chiar în timpul vieţii dramaturgului: spre exemplu, unele dintre comediile sale erau jucate pe teritoriul Transilvaniei încă din secolul al XVIII-lea. Lui Goldoni îi este dedicat interviul Smarandei Bratu Elian cu profesorul Carmelo Alberti de la Universitatea Ca’ Foscari din Veneţia, ilustru specialist în teatrul goldonian. Memoriile italiene ale marelui veneţian vor apărea în curând în colecţia Biblioteca Italiană a editurii Humanitas.

Maestrul Cătălin Bălescu expune la Muzeul de Artă din Timişoara

Expoziţia „Studii pentru manierism”, deschisă în 10 martie 2016 de maestrul Cătălin Bălescu în sălile Muzeului de Artă din Timişoara, poate fi considerată ca fiind o pledoarie a maestrului în favoarea curentului artistic ce apare în Italia la finalul Renaşterii (deceniul trei al secolului al XVI-lea) – manierismul, dar şi o pledoarie în favoarea barocului, lumea din expoziţia artistului Bălescu fiind una de tranziţie în care elementele manierismului şi cele ale barocului se împletesc şi merg împreună. Expoziţia poate fi vizitată până în data de 26 aprilie 2016, de marți până duminică, între orele 10-18.

Lectura lui Dante. Mioare sfioase (Purgatoriu III)

Laszlo Alexandru prezintă Cântul al III-lea al Purgatoriului, care „marchează începutul propriu-zis al drumului prin noul ţinut. În marele arc al invenţiei care îl închide într-o unitate, printr-o evoluţie poetică dintre cele mai înalte şi emoţionate, sunt trasate principalele teme ale întregului Purgatoriu. De aici excepţionala sa importanţă în economia povestirii: sunt stabilite nu doar semnificaţia spirituală pe care Dante a vrut s-o dea Purgatoriului său, dar şi limbajul, imaginile, peisajul, iar formele de expresie au ajuns la o măsură pe care toată cantica va trebui s-o confirme” (Chiavacci Leonardi).

In memoriam Onofrio Cerbone (1950-2016)

În 9 februarie 2016 s-a stins din viaţă profesorul Onofrio Cerbone, al cărui destin s-a legat foarte mult de România. A fost lector de limbă şi literatură italiană, ca angajat al Ministerului de Afaceri Externe, în cadrul Universităţii din Iaşi, al Universităţii din Groningen (Olanda) şi al Universităţii Bucureşti. A fost totodată iniţiatorul şi coordonatorul cursului de Masterat în studii Italo-Iberice al Catedrei de limba şi literatura italiană a Universităţii Bucureşti. Îl evocăm prin prezentarea realizată de fiica sa, Giuseppina Cerbone, şi textul in memoriam semnat de Florin Galiş, fostul său student şi prieten.

O Seară Italiană dedicată Veneţiei din secolul lui Casanova

Pe 18 martie 2016, la librăria Humanitas Kretzulescu din Bucureşti a avut loc cea de-a 39-a ediţie a Serilor Italiene. Pornind de la volumul Povestea vieţii mele de Giacomo Casanova, republicat, în traducerea lui Radu Albala, la Editura Nemira, dezbaterea Veneţia în secolul lui Casanova a adus în atenţia publicului atât viaţa personajului de legendă, Casanova, cât şi farmecul personajului colectiv, oraşul Veneţia. Invitaţi au fost: Marius Constantinescu, cunoscut realizator TV şi traducător, italienista Smaranda Bratu Elian şi Ovidiu Cristea, director al Institutului de Istorie „Nicolae Iorga” din Bucureşti.

Lectură plăcută!

www.orizonturiculturale.ro

Revista este înregistrată în Italia, ISSN 2240-9645 www.orizzonticulturali.it

Edizione italiana

Per la strada incantata dell’amore: la felicità secondo Nicolae Steinhardt

«Nella cella 34, la gioia e il dolore si mescolano così inestricabilmente che tutto, perfino il dolore, si trasforma in felicità. No, non mi sono avviato al cristianesimo per vie storiche, esegetiche, archeologiche, ma solo per la strada incantata dell’amore». È la testimonianza di Nicolae Steinhardt (1912-1989), che nelle carceri comuniste scopre la sostanza della vita vera, buona e gioiosa nella fede in Gesù Cristo. Lo racconta nel Diario della felicità, di cui auspichiamo la ripubblicazione quanto prima anche in italiano. Presentazione di Armando Santarelli.

Centenario Natalia Ginzburg. Un teatro per la donna protagonista

In occasione del centenario della nascita di Natalia Ginzburg (nata Levi, 14 luglio 1916), pubblichiamo un’analisi dedicata alla polimorfa immagine della donna, quale traspare dalle opere teatrali della scrittrice, dove le donne hanno il ruolo di protagonista, benché ancora non in chiave classicamente femminista. Varie sono state le circostanze che hanno spinto la Ginzburg a mettere al centro del suo teatro la donna piuttosto giovane della sua contemporaneità, ad iniziare dal contesto socio-culturale, segnato da rapidi cambiamenti. Di Roxana Utale.

Quando in Transilvania si recitava Goldoni. Intervista a Carmelo Alberti

La fortuna del teatro di Carlo Goldoni, grande commediografo del Settecento, ha letteralmente attraversato terre e tempi lontani: ancora vivente, le sue opere andavano in scena ad esempio anche in Transilvania. A una rilettura del teatro del grande veneziano è dedicata l’intervista di Smaranda Bratu Elian a Carmelo Alberti, professore di teoria e storia del teatro e dello spettacolo presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, nonché autore di fondamentali studi sul teatro veneziano e in particolare su Carlo Goldoni (la cui opera, ricordiamo, è pubblicata anche in Romania).

Il no di Lăcrămioara Stoenescu alla nostalgia del comunismo

Si intitola Dedublarea l’ultimo romanzo di Lăcrămioara Stoenescu (Tracus Arte, Bucarest 2015), scritto in forma di diario di viaggio di alcune donne romene in gita in Germania, protagoniste e testimoni insieme di vicende legate al periodo comunista. Con una trovata narrativa particolarmente azzeccata, i fatti e le narrazioni diventano ammonimento per le nuove generazioni contro una certa manfrina del rimpianto per il regime, tiritera spesso ricorrente ad opera di vari smemorati della Romania dei nostri giorni. Presentazione e selezione di testi a cura di Mauro Barindi.

In memoriam Onofrio Cerbone (1950-2016)

Lo scorso 9 febbraio si è spento improvvisamente il professor Onofrio Cerbone. Nato il 24 maggio 1950, il professor Cerbone si laureò in Filosofia presso l’Università di Napoli, diventando lettore di lingua e letteratura italiana presso le Università di Iaşi, Groningen e Bucarest. Iniziatore e coordinatore del Master in studi Italo-Iberici della Cattedra di italiano dell’Università di Bucarest, ha dedicato i suoi studi recenti alla scuola di sociologia romena di Dimitrie Gusti. Lo ricordiamo con una presentazione della figlia, Giuseppina Cerbone, e un intervento di Florin Galiş, suo ex allievo e amico.

«Punto differente (essere)»: il debutto editoriale di Lidia Popa

«Non appartengo a me, / Sono del Mondo. / È lui il mio cuore. / I suoi battiti sono i miei. / Vivo delle sue emozioni, / Brividi di consapevolezza. / Sono uno schizzo d’acqua / In un mondo d’idee». Lidia Popa, nata nel 1964 in Romania e trasferitasi dal 2002 a Roma, è al suo esordio poetico con Punto differente (essere), pubblicato da Aletti Editore. «Questo libro è una ricerca per conoscermi e ritrovarmi dentro di me dal punto di vista emozionale – confessa l’autrice –, come una proiezione di me stessa e “punto differente” del mio “essere”». Pubblichiamo una selezione di versi.

E Bucarest dedica una Serata Italiana a Casanova

Lo scorso 18 marzo si è svolto a Bucarest il consueto appuntamento mensile delle Serate Italiane. Tema della serata è stato Giacomo Casanova, presentato sia nella chiave biografica del suo leggendario personaggio, sia nell’ottica del personaggio collettivo, cioè la città di Venezia. Animatori della Serata: Marius Constantinescu, noto produttore televisivo e giornalista, Smaranda Bratu Elian, traduttrice e italianista, Ovidiu Cristea, direttore dell’Istituto di Storia «Nicolae Iorga» di Bucarest e specialista di storia veneziana. Cronaca di Patricia Voicu.

Buona lettura!