LUMEA FĂRĂ CUVINTE (Romanian/English)

Vorbesc despre distanţa care ne separă
înainte de a ne ucide unul pe altul
în lumea-n care nu mai sunt cuvinte
prizonieri în cuştile vieţilor noastre
despuiaţi de amintiri
deposedaţi de sentimente
– ridurile lor brăzdează lacrima mea –

foarte singuri rătăciţi
în obişnuinţa preocupărilor minore
îşi câştigă existenţa
îşi găsesc o existenţă
cutremurător de obositoare
neînsemnată
cioplindu-şi inima dinăuntru spre înafară.

Unii rezistă nu toţi
în ora infirmă
ceilalţi încearcă să vorbească
ar avea ceva de spus
dacă n-ar fi muţi
dacă zeii nu le-ar fi tăiat limba.

Prietenii care mi-au rămas credincioşi
până la moarte
nu mai sângerează
ca Lazăr ar putea învia
doar să găsim ceva necesar
care să ofere o alternativă
la uciderea noastră zilnică.

Doar noaptea îmi rămâne mie
mai tandră decât lumina lunii polare
– îmi cer scuze – eu m-am retras
cu neliniştea sufletului meu
răstignit în cuie de aur
martor tacit la sinuciderea balenelor albe.

13178673_492266867629003_3212544586616928467_n

WORLD WITHOUT WORDS

I talk about the distance that separates us
before we kill one other
in a world where words are no longer
prisoners in the cages of our lives
naked memories
deprived of sense
– their wrinkles streaking through my tears –

very lonely and lost
in the humdrum of their minor concerns
earn their existence
find an existence
shockingly strenuous
insignificant
carving their heart inside out.

Some survive though not everyone
within the crippled hour
others try to speak
would have something to say
if they weren’t dumb
if the gods hadn’t cut their tongues.

Those friends who stayed faithful
till death
stopped bleeding
like Lazarus could rise.
Let’s find something necessary
to provide an alternative
for our daily killing.

Only the night is left to me
younger than the polar light
-I apologise – I’m withdrawn
with the anxiety of my soul
crucified in golden nails
silent witness to the suicide of the white whales.

Dorina Brândusa Landén, La nord de sufletele voastre, Ed. Călăuza v.b. 2011
Traducerea în englezå: Daniela Bullas