”Zbateri”, autor Ion Ionescu

ne lovim
mereu de înfrângeri,
celebrăm
autumnale violuri,
căutăm
mereu alte roluri,
ridicând
catargele-n vânt
şi ne zbatem
în zadar pe pământ.

furtuna
ne paşte pe mare,
ni-s vieţile
prea solitare,
vânturile
bat în catarg,
pierzându-ne-n larg.

privim
de pe maluri în soare
la pescăruşii
care-nvaţă să zboare,
ne luăm
cu viaţa la trântă
şi cădem
cu aripa frântă.

ne ridicăm
ca Sisif şi agale,
urcăm
pe-ā Golgotei cale,
în infern
coborâm şi urcăm,
Paradisul
îl tot căutăm.

timpul
parcă vrea să ne-nghită,
ne trezim
cu viaţa sleită,
vom rămâne
risipiţi în azur
cu sufletul candid şi pur.

.