download (1)Valery Oisteanu

 

The Immortal Anarchist
Judith Malina (1926-2015) *

 

Visele tale sunt acum ale noastre

Nu le putem privi fără tine

E primăvară și suntem orbi

Ce e viața în lipsa ta

E Noul An Nepalez 2072 **

Everestul se-nclină depărtării tale

Florile explodează

Șoimii-n cercuri se rotesc

Dar nu-i putem vedea

Umbriți de lacrimi de tristețe

Îți vedem doar imaginea plutind

Și-ți auzim vocea îmbrățisându-ne

Vocea ce a stârnit atâtea Revoluții

Revoluția minții

la americani, la italieni, la brazilieni

Pe străzi, în teatre și universități

Julian Beck profetul iubirii ***

Hanon Reznikov îngerul strălucirii ****

Așteptându-te de cealaltă parte

Cum putem fi  ”viață” fără ochi

Judith a Americii – Sfânt Radical

Sfânt al emancipării femeilor

De dragoste, munci domestice și politică

Ținându-ne de mână în cerc de prieteni

Un sfânt mic cu o uriașă inimă

Se ridică dintre noi în veșnicia memoriei.

 

The Immortal Anarchist
Judith Malina (1926-2015)

Your dreams are now ours
We cannot see them without you
It’s spring and we are blind
What is life like without you
It’s Nepalese New Year 2072
The Everest shook at your departure
The flowers are bursting
The Hawks are circling
But we cannot see them
Shielded by the tears of grief
We see your image floating
We hear a voice embracing us
The voice that started many Revolutions
Revolutions of the mind
American, Italian, Brazilian
In the streets, in theaters and universities
Julian Beck the prophet of love
Hannon Reznikov the angel of luminosity
Waiting for you on the other side
How can we be” Living” without eyes
Judith of America-Radical Saint
Saint of women liberation
Of love,pot and politics
Holding our hands in a circle of friends
A tiny saint with a giant heart
Soars above into the destiny.

 

http://www.thenation.com/article/204081/immortal-judith-malina-1926-2015

** http://www.ashesh.com.np/nepali-calendar/?year=2072&month=Baishakh

*** http://en.wikipedia.org/wiki/Julian_Beck

**** http://en.wikipedia.org/wiki/Hanon_Reznikov