Vreau ca tu să cunoști

un lucru.

 

Știi cum este:

dacă privesc

la cristalul lunii, la creanga roșie

a toamnei blânde de la fereastra mea,

dacă ating

alături de foc

cenușa de neatins

sau trupul încrețit al lemnului,

totul mă poartă spre tine,

ca și când în tot ce există,

arome, lumini, metale

ar fi mici vase

navigând

spre toate acele insule ale tale ce mă așteaptă.

 

Bine, acum,

dacă tu puțin câte puțin vei înceta să mă mai iubești

atunci și eu voi înceta să te mai iubesc,  puțin câte puțin.

 

 

Dacă pe neașteptate

mă vei uita

nu te îngrijora de mine,

pentru că eu am uitat deja de tine.

 

 

Dacă vei gândi că e prea mult și nebun

freamătul de glorie

ce trece prin viața mea

și vei decide

să mă părăsești pe țărmul

inimii unde-mi sunt rădăcinile,

amintește-ți

asta în ziua aceea,

în ceasul acela:

îmi voi ridica brațele

și odată cu ele și rădăcinile

și voi căuta un alt pământ.

 

 

Dar

dacă-n fiecare zi

în orice oră,

vei simți că îmi ești destinată

cu implacabilă frăgezime,

Dacă-n fiecare zi o floare

se va cățăra până la buzele tale căutându-mă,

Ah, dragostea mea, ah, mie,

tot focul acela se va repeta în mine

în mine nimic nu se va stinge sau uita,

iubirea mea va hrăni dragostea ta,

și cât vei trăi ea va fi în brațele tale

fără să mă părăsească.

 

traducere liberă Emanuel Pope

read by Madonna:

If You Forget Me

I want you to know
one thing.

You know how this is:
if I look
at the crystal moon, at the red branch
of the slow autumn at my window,
if I touch
near the fire
the impalpable ash
or the wrinkled body of the log,
everything carries me to you,
as if everything that exists,
aromas, light, metals,
were little boats
that sail
toward those isles of yours that wait for me.

Well, now,
if little by little you stop loving me
I shall stop loving you little by little.

If suddenly
you forget me
do not look for me,
for I shall already have forgotten you.

If you think it long and mad,
the wind of banners
that passes through my life,
and you decide
to leave me at the shore
of the heart where I have roots,
remember
that on that day,
at that hour,
I shall lift my arms
and my roots will set off
to seek another land.

But
if each day,
each hour,
you feel that you are destined for me
with implacable sweetness,
if each day a flower
climbs up to your lips to seek me,
ah my love, ah my own,
in me all that fire is repeated,
in me nothing is extinguished or forgotten,
my love feeds on your love, beloved,
and as long as you live it will be in your arms
without leaving mine.

Pablo Neruda

 

Text-to-speech function is limited to 100 characters