Mulțumesc Maria!

Aproape elegie

 

În  vremurile de demult și eu am așteptat afară

ploi reci lângă colonadele Bursei.

și am presupus că erau darul lui Dumnezeu.

Posibil să nu mă fi înșelat în asta.

Odată am fost fericit.  Am trăit în comuniune cu  îngerii.

și am luptat împotriva monștrilor feroce.

Am pândit la intrarea principlă

precum Iacob pe scara lui, o minunată

fată să coboare.

 

 

Dar toate astea s-au dus, dispărând pe veci – ascunse în întregime

Și privind pe fereastră, scrisesem deja cuvântul ‘’unde’’

dar n-am adăugat niciun semn de întrebare.

Acum este septembrie.  În fața mea o  livadă.

Un tunet îndepărtat îmi umple urechile.

Pere coapte atârnă printre frunze pline de viață

ca un semn de masculinitate. Și urechile-mi lasă acum

ploaia turbată să-mi invadeze mintea somnolentă.

…ca un zgârcit lăsând să-i intre în bucătărie o rudă săracă:

un sunet ce e mai puțin decât o muzică,

însă mai mult decât un simplu zgomot.

 

Joseph Brodsky — Almost an Elegy

 

In days gone by I too have waited out

cold rains near columns of the Stock Exchange.

And I assumed that it was God’s own gift

It may be that I was not wrong in this.

I too was happy once. I lived in bond

of angels. And I fought against fierce monsters.

At the main entrance-way  I lay in wait,

like Jacob at his ladder, for a lovely,

girl running down the stairs.

 

 

But all this,

has gone, vanished forever- wholly hidden.

And gazing out the window, having written

the word ”where” . I don’t add a question mark.

It is September now. An orchard stands

before me. Distant thunder stuffs my ears.

The ripened pears hang down in the thick leaves

like signs of maleness. And my ears now let

the roaring rain invade my drowsy mind

as skinflints let poor kin into their kitchens:

a sound that’s less than music, thought it’s more

than noise.

 

 

 

traducere liberă de Emanuel Pope (după textul din videoclip coroborat și cu textul original în rusește, atât cât m-am priceput) 

 

chiar mi-ar trebui o mână de ajutor la acest poem –  mai ales pornind de la textul original în rusește- 

 pe care n-am reușit decât să-l aproximez.

E cineva să mă audă? 

Почти элегия 

 

В былые дни и я пережидал

холодный дождь под колоннадой Биржи.

И полагал, что это – Божий дар.

И, может быть, не ошибался. Был же

и я когда-то счастлив. Жил в плену

у ангелов. Ходил на вурдалаков.

Сбегавшую по лестнице одну

красавицу в парадном, как Иаков,

подстерегал.

Куда-то навсегда

ушло все это. Спряталось. Однако

смотрю в окно и, написав „куда”,

не ставлю вопросительного знака.

Теперь сентябрь. Передо мною – сад.

Далекий гром закладывает уши.

В густой листве налившиеся груши

как мужеские признаки висят.

И только ливень в дремлющий мой ум,

как в кухню дальних родственников – скаред,

мой слух об эту пору пропускает:

не музыку еще, уже не шум.

http://translatingtherussiansoul.blogspot.co.uk/2012/08/almost-elegy.html

 

și aci o altă traducere a poemului în engleză, diferită de cea prezentă în videoclip:

 

In bygone days I, too, waited out the cold rain

beneath the columns of the stock exchange.

And I supposed this must be God’s own gift.

Perhaps it was. I too was happy once.

I lived in captivity of angels, trod on vampires.

I furtively observed how a beauty descended the stairs,

like Jacob at his ladder.

 

 

 

 

That all disappeared forever, off somewhere unknown,

and hid itself. Still, I look out the window and, writing “where to,”

I place no question mark.

Now it is September—before me, an orchard.

Distant thunder fills my ears.

Among lush foliage ripe pears hang

like signs of masculinity.

And my ears let only this downpour into my dozing mind,

Like a scoundrel into the kitchen of distant relatives:

not music yet, but noise no longer.

http://translatingtherussiansoul.blogspot.co.uk/2012/08/almost-elegy.html

 

și o altă încercare după traducerea de mai sus:

 

În zilele care au trecut am așteptat, de asemenea,

afară sub colonadele Bursei, ploile reci

și am presupus că trebuie să fie un dar de la  Dumnezeu.

Poate că a fost. Desigur am fost fericit odată.

Am trăit în captivitatea îngerilor, călcând pe vampiri.

Pe furiș am observat cum cobora pe scări frumusețea,

stam precum Iacob pe scara sa.

 

 

Toate acestea au dispărut pentru totdeauna, undeva neștiut,

și s-au ascuns. Totuși încă mai privesc pe fereastră și scriind ‘’ unde’’,

n-am pus niciun semn de întrebare.

Acum e septembrie – în fața mea o livadă.

Tunete îndepărtate îmi umplu urechile.

Prin frunzișul bogat  stau agățate pere coapte

ca un semn al masculității.

Și urechile mele lasă doar această ploaie torențială

în mintea-mi amorțită

precum un ticălos intrat în bucătăria unor rude îndepărtate:

nu e nici  musică, dar nici zgomot.