Ascultă-mă ca unul ce ascultă ploaia,

nici atent, nici distras,

urme de lumină, ploaie de vară,

apă care e aer, aer care e timp,

ziua încă n-a strâns totul să plece,

noaptea încă n-a ajuns toată aici,

configurații de ceață,

în curba acestei pauze

ascultă-mă ca unul ce ascultă ploaia

fără de fapt să asculți, aici e tot ce spun,

cu ochii înăuntru deschiși,

adormit cu cele cinci simțuri treze,

plouă, ușoare urme de lumină, murmur de silabe,

aer în apă, cuvintele n-au greutate:

ce am fost și suntem ,

zile și ani, tot acest moment,

timp fără greutate și durere cruntă,

ascultă-mă ca unul ce ascultă ploaia,

asfaltul umed strălucește,

aburi se ridică și pleacă,

noaptea se desfășoară și mă privește,

tu ești tu și trupul tău de abur,

tu și fața ta de noapte,

tu și părul tău, fulger negrăbit

treci strada și-mi intri în frunte,

urme de pași de apă peste ochii mei,

ascultă-mă ca unul ce ascultă ploaia,

asfaltul strălucește, treci strada,

e ceață, rătăcind în noapte,

e noapte, ațipită-n patul tău,

tot acest val de unde din respirația ta,

degetele tale de apă îmi umezesc fruntea,

degetele tale de flacără îmi ard ochii,

dgetele tale de aer deschid pleoapele timpului,

izvor de viziuni și învieri,

ascultă-mă ca unul ce ascultă ploaia,

anii se duc, momentele revin,

tu îți auzi pașii în camera alăturată?

nu aici, nu acolo:

îi auzi în alt timp decât aici

ascultă pașii timpului,

inventator de locuri fără greutate, nicăieri,

ascultă ploia lovind terasa,

noaptea e acum mai noapte în grădină,

fulgerul s-a așezat și el printre frunze,

o grădină plutind fără stare – intră, te rog

umbra ta acoperă această pagină.

traducere liberă de Emanuel Pope

 

As One Listens to the Rain


Listen to me as one listens to the rain,
not attentive, not distracted,
light footsteps, thin drizzle,
water that is air, air that is time,
the day is still leaving,
the night has yet to arrive,
figurations of mist
at the bend in this pause,
listen to me as one listens to the rain,
without listening, here what I say
with eyes open inward, asleep
with all five senses awake,
it’s raining, light footsteps, a murmur of syllables,
air and water, words with no weight:
what we were and are,
the days and years, this moment,
weightless time and heavy sorrow,
listen to me as one listens to the rain,
wet asphalt is shining,
steam rises and walks away,
night unfolds and looks at me,
you are you and your body of steam,
you and your face of night,
you and your hair, unhurried lightning,
you cross the street and enter my forehead,
footsteps of water across my eyes,
listen to me as one listens to the rain,
the asphalt’s shining, you cross the street,
it is the mist, wandering in the night,
it is the night, asleep in your bed,
it is the surge of waves in your breath,
your fingers of water dampen my forehead,
your fingers of flame burn my eyes,
your fingers of air open eyelids of time,
a spring of visions and resurrections,
listen to me as one listens to the rain,
the years go by, the moments return,
do you hear your footsteps in the next room?
not here, not there: you hear them
in another time that is now,
listen to the footsteps of time,
inventor of places with no weight, nowhere,
listen to the rain running over the terrace,
the night is now more night in the grove,
lightning has nestled among the leaves,
a restless garden adrift- go in,
your shadow covers this page.

(trans. by Eliot Weinberger)

http://achairofearth.blogspot.co.uk/2012/02/3-random-poems-by-octavio-paz.html

 

Text-to-speech function is limited to 100 characters