ÎN IUNIE ÎN ORIZONTURI CULTURALE ITALO-ROMÂNE

www.orizzonticulturali.it / www.orizonturiculturale.ro (nr. 6, iunie 2015, anul V)

 

 

Ediţia română

„Francisc, Papă al renaşterii”. În dialog cu Bogdan Tătaru-Cazaban

„Papa Francisc propune o convertire spirituală, o reformă spirituală care trebuie să pregătească şi să susţină orice alt tip de schimbare. Accentul pus pe această dimensiune reflectă necesitatea unei renaşteri spirituale în lumea contemporană”. De la această premisă porneşte interviul realizat de Smaranda Bratu-Elian cu Bogdan Tătaru-Cazaban, ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al României pe lângă Sfântul Scaun. Perspective promiţătoare şi în plan ecumenic: „Papa a făcut deja gesturi foarte semnificative, accentuând necesitatea colegialităţii şi sinodalităţii”.

Emil Petru Rațiu: În căutarea comuniunii pierdute

Scriitorul Emil Petru Raţiu, stabilit din 1969 în Italia, a publicat în 2014, în limba italiană, romanul Extraordinarele călătorii ale lui Orfeu (Roma, Ed. Il Cerchio), cu o prefață semnată de Adolfo Morganti. Profesorul Orfeu, nume predestinat să aducă în lumină iubirea înlănțuită în Hades, un alter ego al aedului tracic și totodată al autorului, revine din Italia, în țara natală, mai precis în București, precum odinioară Ulise în Itaca. Suntem în iunie 1990, iar scopul întoarcerii este revendicarea unei proprietăți imobiliare, naționalizate de comuniști. Recenzie de Geo Vasile.

Din povestirile lui Dino Buzzati: „Smerenia”

Din povestirile lui Dino Buzzati publicăm Smerenia (L’umiltà), din volumul Il colombre (1966), tradusă de Anca-Domnica Ilea. Un călugăr pe nume Celestino se făcuse pustnic şi se aciuase taman în inima unei metropole, acolo unde singurătatea inimilor e cea mai adâncă, iar ispita lui Dumnezeu, cea mai puternică. Căci minunată e puterea pustiurilor, dar mai grozav e pustiul oraşelor, plămădit din furnicare de oameni, larmă, roţi, asfalt, lumini electrice şi ornice care se mişcă toate împreună şi rostesc aceeaşi osândă. O povestire cu final neaşteptat, în stilul specific celebrului scriitor italian.

Restituiri culturale. Virgil Birou, un „Sadoveanu al Banatului”

„Virgil Birou este primul scriitor român din Banat care a scris opere, creaţii literare de valoare naţională. A fost considerat un Sadoveanu al Banatului”. (Nicolae Danciu Petniceanu) Prin preţioasa colaborare a regizorului Victor Popa, propunem o evocare a scriitorului bănăţean Virgil Birou, realizată de fiul acestuia, ing. Ionel Birou, şi de prozatorul Nicolae Danciu Petniceanu, fondatorul Societăţii literar-artistice „Sorin Titel” din Banat. Materialul video a fost înregistrat în 2003 la Timişoara şi cuprinde o semnificativă galerie foto din colecţia familiei Birou, ca şi importante mărturii din colecţia radio 1965.

Umberto Saba: „Portretul unui pictor, Vittorio Bolaffio”

O prietenie între un scriitor şi un pictor, Umberto Saba şi Vittorio Bolaffio, care a rămas atât în literatură, cât şi în pictură. Pe de o parte, povestirea Portretul unui pictor, Vittorio Bolaffio, pe care o publicăm în traducerea Doinei Condrea Derer. Pe de altă parte, Portretul lui Umberto Saba pictat de Vittorio Bolaffio în 1923, lucrare achiziţionată de sediul RAI din Trieste în 1980. De altfel, Saba a considerat portretul pe care i l-a făcut Bolaffio drept unica operă în care se recunoaşte şi căreia i-a răspuns printr-un sonet, A Vittorio Bolaffio quando fece il mio ritratto.

„Căutați omul!” Poezie animalieră italiană peste vremi

Parafrazând titlul unei gravuri a artistului român stabilit la Paris Tudor Banuş, Cherchez l’homme / Căutați omul, Anca-Domnica Ilea ne propune un surprinzător montaj de poezie animalieră italiană, pornind de la Nina Siciliana din secolul al XIII-lea şi trecând prin marile nume ale literaturii din Peninsulă precum Torquato Tasso, Giosuè Carducci, Umberto Saba, Corrado Govoni, Clemente Rebora, Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale, Edoardo Sanguineti, Edoardo Cacciatore, Gianni Rodari, până în zilele noastre, la Renzo Ricchi.

Lectura lui Dante: Păstori nelegiuiţi (Infern XIX)

Laszlo Alexandru continuă „Lectura lui Dante” prin Cântul al XIX-lea al Infernului, în care Dante şi Virgiliu se află în al Cercul al VIII-lea, a treia bolgie, unde sunt pedepsiţi simoniacii. Poetul se dezlănţuie împotriva înalţilor demnitari ai Bisericii, care şi-au uitat datoria sufletească pentru a se dedica bunurilor materiale. Dante consideră simonia într-un sens foarte larg, întrucât el condamnă ca atare nu doar vînzarea-cumpărarea bunurilor spirituale, ci şi nepotismul şi toată politica unor papi ai vremii, vinovaţi, în ochii săi, că au neglijat lucrurile sfinte, în goana după putere şi bogăţie.

Festivalul teatROmania la Accademia di Romania din Roma

Semnalăm ediţia a V-a a festivalului TeatROmania_emersioni sceniche de la Roma, la care revista noastră este şi anul acesta partener media. Festivalul va avea loc în perioada 26-28 iunie 2015 la Accademia di Romania din capitala Italiei, organizatori fiind: Telluris Associati, Accademia di Romania și FIRI (Forumul intelectualilor români din Italia), cu sprijinul financiar al ICR București. Programul constă în cinci spectacole, din care patru provenind din România, la care se adaugă un workshop ținut de artista Maria Ștefanache din Milano.

La Bucureşti, o Noapte Italiană dedicată familiei Borgia

Cu ocazia evenimentului internațional Noaptea Muzeelor, în 16 mai, la librăria Humanitas Kretzulescu s-a încheiat încă un ciclu al Serilor italiene. Dacă, în genere, proiectul Serilor italiene își propune să antreneze invitații și publicul în discuții cât mai diverse pornind de la un volum apărut în colecția Biblioteca italiană, de această dată a fost o seară cu totul deosebită, întrucât dezbaterea a avut ca punct de pornire un roman despre familia Borgia, al autoarei britanice Sarah Dunant, intitulat Sânge și splendoare, apărut în colecția Raftul Denisei a editurii Humanitas. Cronică de Marilena Petre.

 

Lectură plăcută!
www.orizonturiculturale.ro

Revista este înregistrată în Italia, ISSN 2240-9645 www.orizzonticulturali.it

 

 

Edizione italiana

«Francesco, il Papa della rinascita». Intervista a Bogdan Tătaru-Cazaban

«Papa Francesco propone una conversione spirituale, che deve preparare e sostenere qualsiasi altro cambiamento. L’accento messo su questa dimensione esprime la necessità di una rinascita spirituale nel mondo contemporaneo». Così Bogdan Tătaru-Cazaban, ambasciatore della Romania presso la Santa Sede, nell’intervista concessa a Smaranda Bratu-Elian. Prospettive promettenti anche sul fronte ecumenico: «Il Papa ha già fatto gesti significativi, accentuando la necessità della collegialità e sinodalità, aspetto essenziale dell’ecclesiologia ortodossa».

Classica e contemporanea: Ana Blandiana, «La mia patria A4» in italiano

L’opera poetica di Ana Blandiana sta assumendo i contorni e l’autorità di un vero e proprio classico della letteratura romena contemporanea. Dal precoce debutto nel 1964 alla raccolta di versi del 2010, Patria mea A4, la sua voce lirica limpida, profonda, insieme tragica ed apollinea, ha attraversato con impareggiabile forza la storia e le stagioni della poesia romena. L’editrice Aracne ha appena pubblicato, nella bella, precisissima ed empatica traduzione italiana di Mauro Barindi, La mia Patria A4. Pubblichiamo la prefazione di Dan-Octavian Cepraga e una selezione di poesie.

Benjamin Fondane: «Il lunedì esistenziale e la domenica della storia»

A cura di Alice Gonzi, Morcelliana pubblica Il lunedì esistenziale e la domenica della storia, l’ultimo scritto consegnato da Benjamin Fondane a Jean Grenier per l’opera collettanea L’Existence. Al cuore della riflessione fondaniana, affidata a questo saggio, sta la drammatica necessità di trovare un nuovo modo di filosofare. Fondane cerca nuove prospettive in tutti coloro che possono nutrire il suo titanico progetto di ricongiungere il singolo esistente alla sua esistenza, il pensiero alla realtà, la filosofia al concreto, la vita a se stessa. Recensione di Gaia Giovacchini.

Dell’assoluta lealtà: Rosa Del Conte, romenista d’eccezione

Rosa Del Conte, ossia più di un secolo di vita, oltre settant’anni di attività accademica e di ricerca, decine di istituzioni implicate, due regimi totalitari (fascismo mussoliniano in Italia e comunismo popolare in Romania) fronteggiati grazie agli studi umanistici, tensioni di ogni tipo negli ambienti universitari. E ancora, sottigliezza metodologica capace di creare un equilibrio tra comparativismo e austerità. Un ampio, articolato e illuminante profilo di quella grande studiosa e vera signora degli studi di romenistica che è stata Rosa Del Conte. A firma di Daniela Dumbravă.

AAA Cercasi editore per Simona Popescu e il suo «Exuvii / Crisalidi»

Poetessa, prosatrice, saggista raffinata e imprevedibile, Simona Popescu è una delle figure di spicco dell’attuale scena letteraria romena. Il suo romanzo di debutto, Exuvii (Polirom, 1997) ha avuto un grandissimo successo, ottenendo il prestigioso Premio dell’Associazione degli Scrittori della Romania. Scritto in uno stile immaginifico e ricchissimo di registri e tonalità, in cui si mescolano il comico e il tragico, il libro è uno spettacolo funambolico di storie e di immagini, che sorprende a ogni pagina. Tradotto in varie lingue, attende finalmente un editore in Italia. A cura di Giulia Ambrosi.

«La poesia è qualcos’altro?». Mircea Ivănescu, oltre il modernismo

Mircea Ivănescu rappresenta una voce distinta nell’ambito della poesia romena contemporanea. Se la lirica degli anni ’60 (dal modernismo di Nichita Stănescu fino allo sperimentalismo del circolo onirico) è declamativa e visionaria, immaginifica e piena di entusiasmo creativo, la formula personale di Ivănescu può essere definita (molti hanno avuto la tentazione di farlo) post-modernista, oltre il modernismo. Per Ivănescu la parola poetica deve diventare strumento di autentificazione esistenziale, punto di equilibrio tra vita reale e letteraria, tra identità e maschera. A cura di Clara Mitola.

26-28 giugno, festival «teatROmania_emersioni sceniche» 2015

Dal 26 al 28 giugno prossimi si svolge a Roma la quinta edizione del festival «teatROmania_emersioni sceniche», di cui la nostra rivista è media partner. Anche quest’anno sarà l’Accademia di Romania a Villa Borghese a ospitare questo giovane festival, organizzato insieme alla compagnia Telluris e al Forum degli Intellettuali Romeni d’Italia (FIRI), con il sostegno dell’Istituto Culturale Romeno di Bucarest. Il programma dell’edizione 2015 prevede cinque spettacoli (di cui quattro provenienti dalla Romania) e un workshop dell’artista italo-romena Maria Ștefanache di Milano.

Anatol Emilian Baconsky a 90 anni dalla nascita

Ricorrono a giugno 90 anni dalla nascita di Anatol Emilian Baconsky (1925-1977), importante rappresentante del Novecento romeno. Caporedattore di «Almanahul literar» (1953-1959), divenuto «Steaua», prese via via le distanze dalle sue prime raccolte che obbedivano ai dettami del realismo socialista: la svolta radicale nella sua poesia, con chiare implicazioni politiche, avvenne nel 1969 con Cadavre in vid (premiata dall’Unione degli Scrittori). Pubblichiamo una selezione di versi tratti dall’antologia La poesia romena del Novecento (traduzione e cura di Marco Cugno, Alessandria 1996).

Accade a Bucarest: una «Notte Italiana» dedicata alla famiglia Borgia

In occasione dell’evento internazionale «La notte dei musei», il 16 maggio scorso, presso la libreria Humanitas Kretzulescu, un altro ciclo di Serate italiane è giunto positivamente al suo termine. Se, in generale, il progetto delle Serate si propone di coinvolgere gli invitati e il pubblico in varie discussioni a partire da un volume della collana Biblioteca italiana, questa volta c’è stata una serata speciale che ha avuto come punto di partenza un romanzo sulla famiglia Borgia della scrittrice britannica Sarah Dunant, Sangue e onore, pubblicato nella collana Raftul Denisei della Humanitas. Cronaca di Marilena Petre.

 

Buona lettura!