Corneliu Leu, scriitor si realizator radio-tv, s-a stins din viaţă, marți,  la București,  la vârsta de 83 de ani.

În anul 1967, Corneliu Leu a înființat postul ,,Radio Vacanța”, parte a Radio Televiziunii Române, în acea vreme.

În continuare, o parte din activitatea culturală a lui Corneliu Leu:

1949 – Participă la înființarea filialei Constanța a Uniunii Scriitorilor
1950 – Participă la organizarea primei Consfătuiri Naționale a Tinerilor Scriitori
1957 – Participă la realizarea primelor emisiuni de televiziune
1967 – Înființează postul ,,Radiovacanța”
1968 – Începe realizarea și prezentarea pe parcursul mai multor ani a serialului TV de film de autor ,,Călătorii romantice”
1969 – Înființează Editura Eminescu și colecția ,,Romanul de dragoste”
1970 – Înființează Studioul de filme al televiziunii începând producția primelor seriale românești și a coproducțiilor TV
1973 – Înființează ,,Casa de filme nr. 4″ devenind producătorul unor filme și mari ecranizări precum:,,Cantemir”,,,Ioanide”,,Adevărul și Puterea”, ,,Mihai Viteazul”, ,,Actorul și sălbaticii”, ,,Ciprian Porumbescu” ,,Țara de piatră”, ,,Serata”, ,,Casa de la miezul nopții”,”Cu mâinile curate”, “Felix și Otilia”, ,,Lumina palidă a durerii”, ,,Nea Mărin Miliardar”, ,,Iarba verde de-acasă”, ,,Alexandra și infernul”, ,,Scrinul negru”, ,,Tănase Scatiu”, ,,Facerea lumii”, ,,Agentul straniu”, ,,Imposibila iubire”, ,,Castelul din Carpați”, etc.
1986 – reînființează, la ,,Contemporanul” suplimentul “Realitatea ilustrată”
1990 – Înființează Casa de Editură și Producție Audio, Video, Film ,,Realitatea”, cu publicațiile ,,Ave”, ,,Necazul”, ,,Antologia poeziei creștine”
1990 – Înființează Fudația Episcopul Grigorie Leu
1991 – până azi, înființează rubrica radio săptămânală,,Căsuța poștală 33″
1992 – Înființează spectacolele radio – tv. cu public ,,Cabaret politic”
1994 – până în prezent – ,,În gura leului” – rubrică moralistă săptămânală în ziarele ,,Libertatea”, ,,Ordinea”, “Azi”, ,,Cronica română”, ,,Albina” și în emisiunea lunară ,,Viața ca un spectacol”
1995 – ,,Hora tranziției”, ,,,Nu trageți în guvern”, ,,Bomba tranziției”, ,,Vin alegerile” – spectacole complexe cu transmisii radio în direct și serial TV
1996 – ,,Noi și Europa”, ,,S-a schimbat schimbarea”, ,,Poveste politică de iarnă” – spectacole complexe multimedia cu transmisii în direct
1997 – înființează Consfătuirea Națională a Intelectualilor de la Sate
1998 – Înființează Institutul Național de Personalism
1998 – Înființează revista „Pluralitas”
1999 – înființează ,,Mișcarea pentru Progresul Satului Românesc”
1998 – „Au avut românii norocul unei revoluții?” – eseu, Editura Realitatea
2000 – „Re-introducere în Personalism” – eseuri, Editura Realitatea
2000 – Inițiază Asociația Fundațiilor pentru Dezvoltare Rurală
2001 – înființează, la 172 de ani de la apariție, noua serie a revistei „Albina”
2002 – Revista ,”Albina” devine ,,Albina românească” publicatie a Mișcării pentru Progresul Satului Românesc, cu un program consecvent de dezvoltare socio-economică și integrare europeană a ruralului românesc
2002 – până în prezent realizează emisiunea TV ,,Cafeneaua literară”
2003 – lansează în revista ,,Pluralitas” ipoteza Personalismului Diacronic și publică ,,Idei personaliste de actualitate în opera lui C. Rădulescu-Motru”
2005 – lansează conceptul de „Societate Civilă Transnațională”
2007 – creează un curs de „Meritocrație” aducând contribuții la aprofundarea termenului și aplicarea lui la imperativele democrației românești
2008 – creează, prin portalul internet ” www.cartesiarte.ro ” o rețea neguvernamentală pentru Promovarea virtuală a culturii românești
2009 – în cadrul programului european de înființare a Grupurilor de Acțiune Locală, pune bazele Rețelei de inițiative culturale și univeristăți populare
2012 – Înființează „Grupul de reflecție privind problemele Democrației Reale” care publică analele studiilor respective și caiete periodice;
2012 – Lansează și impune prin argumentul unor caracteristici extrase din politici de stat și realități ale societății civile conceptul de: „Ecumenism laic”;
2013 – Înființează publicația „Creșterea limbii românești”;
2013 – Fiind promulgată Legea Zilei Limbii Române pentru a cărei impunere a străduit vreme de mai mulți ani, organizează prima mare celebrare oficială a acestei sărbători naționale, prin ample manifestări în București și pe Valea Prahovei, conectate prin internet și transmisii directe cu multe altele din localitățile țării și comunitățile românilor de pretutindeni;
2013 – Lansează „Antologia de poezie română cinstind limba română” realizată cu acest prilej;
2013 – Lansează filmul documentar al acestor manifestări, cu deviza; „DUREREA EXISTENȚEI CELOR DOUĂ STATE S-O TRANSFORMĂM ÎN BUCURIA DE A TRĂI ÎNTR-O SINGURĂ PATRIE, CU O SINGURĂ LIMBĂ ȘI O SINGURĂ CULTURĂ”;

Lucrări publicate:

1950 – ,,Asiziile și alte povestiri radiofonice”
1956 – ,,Ochiu Dracului” – roman, Editura pentru literatură
1958 – ,,Vârsta de aur” – roman, Editura pentru literatură
1958 – ,,Nopți dobrogene” – povestiri, Editura Tineretului
1959 – ,,Sângele și apa” – nuvele, Editura pentru literatură
1961 – ,,Cu mâinile noastre” – reportaje, Editura pentru literatură
1962 – ,,O familie puternică” – roman, Editura Tineretului
1963 – ,,Viitorul al doilea” – nuvelă, Editura Militară
1964 – ,,Puterea” – roman, Editura pentru literatură
1965 – ,,Balade” – povestiri, Editura Tineretului
1967 -,,Viața particulară a lui Constant Hagiu” – roman, Ed. Tineretului
1970 – ,,Femeia cu ochi albaștri” – roman, Editura Junimea
1968 – ,,Dreptul la dragoste” – nuvele, Editura pentru literatură
1973 – ,,Puterea” – roman, ed.II, Editura Eminescu
1974 – ,,Teatru” – colecția “Rampa”
1976 – ,,Această viață sentimentală” – roman, Ed. Cartea Românească
1977 – ,,Femeia cu ochi albaștri” – roman ed. II, Editura Albatros
1977 – ,,Plângerea lui Dracula” – roman, Ed. Cartea Românească
1979 – ,,Patriarhii” – roman, Ed. Cartea Românească
1979 – ,,Teatru comentat” – volum antologic, Editura Eminescu
1979 – ,,Reporter romantic în țară și pe glob” – antologie reportericească Editura Junimea
1979 – ,,Baladele pământului natal” – povestiri, Ed. Ion Creanga
1979 – ,,Romanul unei zile mari” – Editura Albatros
1978 – ,,Prețul dragostei, al credinței și al urii” – roman, Ed. Cartea Românească
1982 – ,,Insulele” – roman, Editura Albatros
1983 – ,,Simboluri” – reportaje, Editura Militară
1983 – ,,Romanul nopții de februarie” – Editura Militară
1984 – ,,Romanul unei zile mari” – ed. II, Editura Albatros
1984 – ,,Rănile soldaților învingători” – roman Ed. Cartea Românească
1985 – ,,Romanul unui mare caracter” , Editura Militară
1987 – 1990 – ,,Faptele, Secolul, Puterea” – trilogie, Editura ,,Albatros”
1989 – ,,Romanul unei zile mari” ed.III, Editura Albatros
1991 – ,,De groază și de râs” – proze și scenarii, Editura Realitatea
1992 – ,,Poetul ca o floare”. – roman, Editura Realitatea
1992 – 1993 ,,O țară bogată cu țărani bogați” -reportaj european ,,Realitatea”
1994 – ,,Anonimul Brâncovenesc” – editura ,,Realitatea”
1995 – ,,Drumul spre Damasc” – roman, Editura Eminescu
1995 – ,,Democrația locală” – eseuri, Editura Realitatea
1996 – ,,Spionii birocrați” – roman, Editura Eminescu
1997 – ,,Fiii risipitori ai Europei” – eseuri, Editura Realitatea
2001 – ,,Iarna iubirii” – roman, Editura Realitatea
2001 – ,,Cartea Episcopilor Cruciați” – Editura Realitatea
2002 – ,,Amintiri din Casa Scriitorilor” – volum antologic, Editura Realitatea
2002-,,The Islands” – traducere engleză a romanului ,,Insulele” (apărut în română în 1982) – ,,Realpublishers”
2003 – ,,Romanul Plângerilor sau Călăul lui Dracula” – roman Ed. ,,Realitatea
2004 – ,,În gura leului – sau cronica politică a anilor 1992-2004″ – publicistică, pamflete, tablete, Ed. ,,Realitatea”
2004 – începuturile ziaristicii în România -studii și cursuri, Ed.,,Realitatea”
2004 – Album aniversar ,,175 de ani de presă româească”, transliterări de facsimile și comentarii, Ed.,,Realitatea ”
2005 – ,,The Novel of a Great Day” – traducere prescurtată în limba engleză a ,,Romanului unei zile mari” – ,,Realpublishers”
2007 – cu ,,Nuvele și Istorii”, începe seria de Opere definitive, urmând volumele de ,,Romane istorice”, ,,Teatru”, ,,Romane contemporane”, ,,Publicistică”, ,, Studii”, ,, Memorii”
2008 – „Vecinul cel bun” – roman
2009 – „Despre meritocrație” – studii și articole
2010 – „Femeia, fie ea regină…” – roman
2010 – „Afinitati elective”, volum de memorii si romanele „Femeia fie ea regina”
„Insulele” si „Romanul unei zile mari” apar în „Amazon.Com” in SUA
2010 – „Roma-termini”, roman Ed, „Virtual Bing-Bang”.
2010 si 2011 — Primele 22 de volume din seria de „opere definitive” plus trei
traduceri în limba englezã se distribuie prin rețeaua de carte electronicã www.corectbooks.com;
2011 – Procurorul din X… – o novela româneasca si contemporana, primul volum din
ciclul „Misterele din pașnicul oraș X…”- „Realitatea”;
2012 – Biserica din eter – „Realitatea”;
2012 – Românii si ziarul – despre începuturile presei românesti „Realitatea”;
2012 — Viața ca-n filme, sau Vagonul nr. 13 — roman – din ciclul „Misterele din
pașnicul oraș X…” — ”Realitatea”;
2012 – Înființează „Grupul de reflecție privind problemele Democrației Reale” care publică analele studiilor respective și caiete periodice in care ii apar contributiile;
2012 – Lansează și impune prin argumentul unor caracteristici extrase din politici de stat și realități ale societății civile conceptul de: „Ecumenism laic”;
2013 – Înființează publicația „Creșterea limbii românești”;
2013 – „Secolul și democrația” — studii și articole — „Realitatea”;
2013 – Fiind promulgată Legea Zilei Limbii Române pentru a cărei impunere a străduit vreme de mai mulți ani, organizează prima mare celebrare oficială a acestei sărbători naționale, prin ample manifestări în București și pe Valea Prahovei, conectate prin internet și transmisii directe cu multe altele din localitățile țării și comunitățile românilor de pretutindeni;
2013 – Lansează „Antologia de poezie română cinstind limba română” realizată cu acest prilej;
2013 – Lansează filmul documentar al acestor manifestări, cu deviza; „DUREREA EXISTENȚEI CELOR DOUĂ STATE S-O TRANSFORMĂM ÎN BUCURIA DE A TRĂI ÎNTR-O SINGURĂ PATRIE, CU O SINGURĂ LIMBĂ ȘI O SINGURĂ CULTURĂ”;

sursa: http://radioconstanta.ro/2015/06/09/a-murit-scriitorul-si-jurnalistul-corneliu-leu/