Punktul Săptămânii: Partea nevăzută decide totul

Horia-Roman Patapievici şi conversaţia neîntreruptă

Ioan Stanomir

Umanismul a devenit, astăzi, un simptom de reacţionarism. Apelul la tradiţie, evocarea unei linii de reflecţie ce duce până la greci, romani şi la sinteza iudeo-creştină sunt tot atâtea erezii pe care dogma corectitutidinii politice le denunţă, ca păcate ale spiritului. Vremurile noastre aparţin celor care aleg să se să […]

Horia-Roman Patapievici, “Partea nevăzută decide totul” (3)

LaPunkt

De ce? Am putea spune, împreună cu Pierre Manent, că, din raţiuni de corectitudine politică, Europa refuză să-şi recunoască…

© Copyright 2013 — LaPunkt. Toate drepturile rezervate