www.orizzonticulturali.it / www.orizonturiculturale.ro (nr. 7-8, iulie-august 2015, anul V)

 

 

Ediţia română

 
Leopardi şi Galilei în zilele noastre. În dialog cu Giorgio Stabile

La „Invitaţii Smarandei Bratu Elian” îl avem în această lună pe profesorul Giorgio Stabile, ale cărui cercetări merg de la filozofia ştiinţei la religie şi arte, din antichitate şi până în secolul al XVII-lea. Interviul analizează diversele aspecte care leagă doi mari gânditori ai culturii italiene, Leopardi şi Galilei: „În Însemnările sale, Leopardi  îl numeşte pe Galilei «cel dintâi reformator al filozofiei şi spiritului omenesc». El dovedeşte astfel deplina conştiinţă că Galilei inaugurase o nouă epocă şi o nouă cale în filozofia europeană, dărâmând de la bază edificiul doctrinal aristotelico-scolastic”.

Umberto Eco, „Numărul zero”: Chipul grotesc al jurnalismului

Numărul zero de Umberto Eco a apărut în Italia chiar la începutul lui 2015 la obișnuita editură milaneză Bompiani, fiind publicat la numai câteva luni distanță și la noi de Polirom, în traducerea Ștefaniei Mincu. Romanul atacă foarte multe teme – dintre cele spinoase și multe încă la ordinea zilei – dar care, în bună parte, rămân să plutească undeva în aer, fără a fi prinse cu adevărat într-o țesătură narativă consistentă și convingătoare. În plus, spațiul ales pentru desfășurarea unei suite atât de generoase se dovedește insuficient, fiind cel mai scurt dintre romanele semnate până acum de Eco.

Şoimiţa Lupu, graţie şi vigoare dansând împreună

„Baletul este o artă atât de complexă ce unește nu doar poezia, muzica, mișcarea, ci și pictura, teatrul, regia. Nu m-am plictisit niciodată în meseria mea, pentru că am avut mereu ceva nou de învățat pentru a mă perfecționa. Este o meserie creativă, o continuă transformare, o corespondență totală între spirit, minte și trup”. O spune Şoimiţa Lupu, prim-balerină la Teatrul Massimo din Palermo, un nume important al baletului internațional, printre puținii artiști români care au obținut un adevărat triumf în străinătate. Un interviu de Claudia Mandi.

San Martino del Carso, un moment al reconcilierii şi înfrăţirii

Semnalăm expoziţia „San Martino şi Copacul strâmb: A fost odată. Amintiri din tranşee”, deschisă în Italia în perioada 9 mai 2015 – 30 septembrie 2016 la Muzeul Marelui Război (Museo della Grande Guerra) din San Martino del Carso. „Copacul strâmb” este un trunchi de copac din colecţia Muzeului Banatului din Timişoara, revenit după un veac pe solul în care crescuse. Povestea acestuia, legată de primul război mondial, ne este evocată de managerul Muzeului Banatului din Timişoara, dl. Claudiu Ilaş, pornind de la inaugurarea evenimentului.

Expoziţia geniului dalinian la Muzeul de Artă din Timişoara

Expoziţia „Cucerirea iraţionalului” de litografii, desene, reproduceri după gravuri, toate purtând marca marelui artist Salvador Dali, este deschisă la Muzeul de Artă din Timişoara până în 14 iulie 2015. Sunt expuse peste 200 de lucrări inspirate din marile opere ale literaturii universale. Astfel, 100 de lucrări sunt inspirate din Divina comedie şi corespund celor 100 de cânturi ale poemului. Pentru a celebra 700 ani de la naşterea lui Dante, în 1965, guvernul italian i-a comandat lui Dali 100 de ilustraţii pentru ediţia aniversară a Divinei comedii, însă proiectul a întâmpinat opoziţia publicului italian.

Jean-Pierre Longre, legături româno-franceze

Conferențiar de literatură franceză și francofonă contemporană la Universitatea „Jean Moulin” (Lyon-3), Jean-Pierre Longre excelează în domeniul literaturii române de expresie franceză și în traducere franceză. Fondator al Asociației Rhône-Roumanie, de două decenii semnalează neobosit majoritatea cărților de autori români traduse în Franța sau de autori români scriind în franceză. Recenzia sa Hommes entre eux e dedicată volumului bilingv Faire la paire / Perechi nepereche de Anca-Domnica Ilea (Ed. Tracus Arte), din care am publicat în avanpremieră nuvela Il Duce e il Montanino.

Lectura lui Dante. Carnavalul cruzimii (Infern XXI)

Laszlo Alexandru continuă „Lectura lui Dante” prin Cântul al XXI-lea al Infernului, în care Dante şi Virgiliu se află în Cercul al optulea, denumit Malebolge. „Trebuie observat că aici se deschide, în sumbra atmosferă infernală, un intermezzo în general definit ca fiind comic, bazat pe un puternic realism. În locul atmosferei rafinate din Dolce Stil Novo, ce va reapărea în unele pasaje dinPurgatoriu şi Paradis, în cânturile XXI şi XXII din Infern găsim o lipsă de prejudecăţi în tratarea propriei materii, care îl apropie pe Dante de poeţii ludici şi realişti ai vremii sale” (E.A. Panaitescu).

Clinica de ceasuri din Milano

Un italian care doreşte să devină ceasornicar nu este nevoit să traverseze Alpii pentru a ajunge în Elveţia. Cele mai importante şcoli în domeniu se află la Roma, Milano şi Torino, în timp ce la Florenţa există unica instituţie de acest gen care depinde de Ministerul Educaţiei, Universităţii şi Cercetării. Puţini ştiu că în 2012 Swatch Group a creat la Milano prima „clinică” pentru ceasuri.  Plecând de la ideea că un ceas de calitate, dacă este întreţinut, poate dura o viaţă, Swatch a inaugurat noua sa formă de asistenţă unde pot fi aduse „pentru analize” ceasurile produse de firmă. De Raluca Niţă.

Premiul „Marian Papahagi” ediţia 2015

Semnalăm ediţia a VII-a a premiului „Marian Papahagi”, instituit în memoria italienistului Marian Papahagi (1948-1999) şi acordat din doi în doi ani în apropierea datei de 14 octombrie pentru realizări culturale notabile, care au ca obiect aspecte ale culturii şi civilizaţiei italiene (literatură, lingvistică, critică literară, istorie, politică, arte). Este organizat de Institutul Italian de Cultură din Bucureşti şi Centrul Cultural Italian din Cluj-Napoca, în colaborare cu Universitatea Babeş-Bolyai, cu patronajul Ambasadei Italiei. Data-limită pentru depunerea candidaturilor: 1 septembrie 2015 (data poştei).

Lectură plăcută!
www.orizonturiculturale.ro

Revista este înregistrată în Italia, ISSN 2240-9645 www.orizzonticulturali.it

 

 

Edizione italiana

«Romania. Storia e cultura». L’opera di Keith Hitchins ora in italiano

È da poco uscito in italiano il volume di Keith Hitchins, Romania. Storia e cultura (Beit editrice, Trieste), grande affresco delle principali tappe della complessa storia romena. Come segnala Alberto Basciani nella articolata postfazione, che qui pubblichiamo, Hitchins fa continui riferimenti ai grandi dibattiti culturali e politici che accompagnarono l’evoluzione delle terre romene, in particolare tra il XVII e il XX secolo. Significativa novità dell’opera è l’aver fatto della questione culturale il vero e proprio tessuto connettivo della narrazione storica e del divenire del popolo romeno.

La «dimensione romena» di Paul Celan, secondo l’amico Petre Solomon

Gli occhi dell’amico Petre Solomon per illuminare il periodo romeno della vita e dell’opera di Paul Celan. È questa la sostanza del libro di Petre Solomon Paul Celan. La dimensione romena, recentemente pubblicato in italiano per la cura di Giovanni Rotiroti (traduzione di Irma Carannante, postfazione di Mircea Ţuglea, Mimesis 2015). Una comune ricerca poetica lega questi due amici nella Bucarest dell’immediato dopoguerra, dove Celan traduce in romeno, con l’aiuto di Solomon, la prima versione della Todesfuge. Una testimonianza preziosa e di prima mano sul grande Celan.

Şoimiţa Lupu, quando grazia e vigore che danzano insieme

«La danza è un’arte così complessa che unisce non solo la poesia, la musica, il movimento, ma anche la pittura, il teatro, la regia. Non mi sono mai annoiata in questo lavoro, perché ho sempre qualcosa di nuovo da imparare per migliorare me stessa. È una continua trasformazione, una piena corrispondenza tra spirito, mente e corpo». Şoimiţa Lupu, prima ballerina al Teatro Massimo di Palermo, testimonia come talento innato e severo esercizio siano alla base della seria carriera che ne ha fatto oggi un nome importante del balletto internazionale. Intervista di Claudia Mandi.

Radu Paraschivescu: «Astăzi este mâinele de care te-ai temut ieri»

Una vicenda che prende lo spunto da un evento calcistico per sviluppare scenari e intrecci quanto mai variegati. Ce la racconta Radu Paraschivescu – prosatore, traduttore, giornalista sportivo – nel suo romanzo Astăzi este mâinele de care te-ai temut ieri (Humanitas, Bucarest, 2012). Sintesi perfetta di finzione e realtà, epopea e agonismo sportivo, anelito alla libertà e caso umano, il romanzo di Paraschivescu sa combinare e trasformare elementi disparati in un racconto originale e accattivante, sospinto da una scrittura vivace e generosa. A cura di Mauro Barindi.

Giorgio Stabile: Leopardi e Galilei, la modernità tra natura e disincanto

Ospite questo mese de «Gli invitati di Smaranda Bratu Elian» è il professor Giorgio Stabile, i cui interessi di studio comprendono filosofia, scienza, religione, arti, dall’antichità al XVII secolo. L’intervista affronta aspetti di acuta modernità che accomunano i due grandi, ossia Leopardi e Galilei. «Leopardi, nello Zibaldone, chiama Galilei “primo riformatore della filosofia e dello spirito umano” – segnala Stabile –, con perfetta coscienza che Galilei aveva aperto una nuova epoca e strada alla filosofia europea sradicando dalle fondamenta l’edificio dottrinale aristotelico-scolastico».

Letteria Giuffrè Pagano: «teatROmania», un festival sull’identità

Si è recentemente conclusa la quinta edizione del Festival «teatROmania_emersioni sceniche» di Roma, di cui la nostra rivista è media partner. Un articolato bilancio della manifestazione viene dall’intervista di Mauro Barindi a Letteria Giuffrè Pagano, direttore artistico: «Il nesso che ha legato le rappresentazioni quest’anno è quello della identità. La risposta del pubblico a questo appuntamento ormai annuale per i romani ma anche per la comunità romena, con interessanti discussioni a fine serata, ci fa pensare che non abbiamo deluso le aspettative nemmeno questa volta».

Gellu Naum, un grande surrealista europeo a cento anni dalla nascita

Il mese di agosto segna la ricorrenza della nascita di Gellu Naum, uno dei più grandi poeti surrealisti europei (1 agosto 1915 – 29 settembre 2001). Esordisce come poeta nel 1931, quindi nel 1938 è a Parigi per studi di specializzazione in filosofia. Rientrato in Romania dopo lo scoppio della guerra, fa parte del «gruppo surrealista di Bucarest» (1941-1947) con Virgil Teodorescu, Paul Păun, Gherasim Luca e Trost. Pubblichiamo una selezione di versi tratti dall’antologia La poesia romena del Novecento (traduzione e cura di Marco Cugno).

San Martino del Carso, memoria e riconciliazione

Il Museo della Grande Guerra di San Martino del Carso ospita fino al 30 settembre 2016 l’esposizione internazionale «San Martino e l’Albero Storto. C’era una volta. Storie da una trincea», L’Albero Storto qui esposto è un tronco di albero che fa parte della collezione del Museo del Banato di Timisoara, ritornato dopo un secolo sul territorio in cui era cresciuto. La sua singolare storia, risalente alla Prima guerra mondiale, viene qui evocata daClaudiu Ilaş, manager del Museo del Banato di Timisoara, presente all’inaugurazione dell’esposizione.

Nel segno del gestualismo: l’arte di Laurian Popa

Ileana Pintilie presenta l’opera di Laurian Popa, artista nato nel 1980 ad Arad, dove vive e lavora. Interessato alla pittura figurativa, Popa segue per lo più la via del gestualismo come mezzo di espressione, vicino alla sua zona di ricerca visuale e anche al suo temperamento. Membro dell’Unione degli Artisti Plastici della Romania, ha partecipato a numerose mostre collettive in Romania e in varie capitali europee (Parigi, Madrid, Berlino, Kiev e Budapest). In Italia, ha avuto una mostra personale nel 2012, Spazi chiusi, dove ha cercato nuove soluzioni espressive improntate alla geometria.

«Epifania». La poesia cristiana di Daniel Turcea

«Io ho scordato paura e tristezza / non mi resta che varcare il confine / della mia ombra, l’imbrunire / del mio essere. Signore, ho trovato / un principio per ciò che ha una fine». Ricorrono a luglio settant’anni dalla nascita di Daniel Turcea, considerato uno dei grandi poeti della letteratura cristiana romena del XX secolo. I suoi versi, scritti nel periodo dell’oppressione comunista, acquistano oggi un significato ancora maggiore. Ne pubblichiamo una selezione, dall’antologia La poesia romena del Novecento (traduzione e cura di Marco Cugno).

Buona lettura!