Presimţirea cuvintelor

Uneori, după somnul de noapte,
ne căutam drumul printr-un oraş ambiguu,
alteori înveşmîntaţi în alb
ne uitam la soare pînă ameţeam în timp ce
leoparzii dormeau pe canapele de catifea,
ne repetam unul altuia bătăile inimii
într-un du-te-vino al literelor aşezate
în cuiburile lor, la începutul primăverii

cînd toate priveliştile sînt pline de farmec.
Eşti liber faţă de ceea ce accepţi, prizonier
faţă de ceea ce refuzi
, îţi şopteam din ţara viselor

pe care, cîndva, o dorisem atît de mult
şi unde totul urma să se întîmple
în exuberanţa liliacului alb şi mirosul dulce, profund
ce-şi datora dreptul la existenţă pentru o clipă
cît toată veşnicia. Închide ochii, mi-ai spus, de parcă
îţi era teamă să nu te privesc cum răsari în timp ce
fugeam de noi depănînd istoria unui sărut
în schimbul unor  fotografii din care ştiam

că mă vei recunoaşte, după dragoste!

Anotimpurile Gironei

Uneori mă gîndesc la tine ca la o carte cu coperţi albastre
în care dorm păsări dintr-o altă viaţă, o ecuaţie
pe care am învăţat-o din logica lui Kizeveter
deşi vîntul încă bîntuie printre trestii
cu bucuria aceea neştiută care mă duce
departe de Timp, de mine care-mi umplu buzunarele
cu solzi de peşte, vara tîrziu, către toamnă,
într-un echilibru fragil şi cu regretul
de a nu-mi fi de ajuns această bucată pustie de drum.
Amară şi înecăcioasă ca un fum de paie arse.
Adevărul e pretutindeni sub razele piezişe,
iar noi aşteptăm, aşteptăm, aşteptăm.
Munţii se apropie de cer încheind tratate de pace
croite pe măsura ta, dimineaţa la ora exactă,
nu există ceva comparabil,
poate doar această mare de dragoste şi recunoştinţă.

În somn, strigătul devine poem.

Infinita răbdare a dragostei

Aş putea vorbi de îngeri care-mi trec prin suflet,
de infinitul pierdut pe acoperişul oraşului
în care uneori pluteşte apropierea ploii,
de memoria mea îndărătnică asfixiind iarba caldă
şi plină de soare, dar mai presus de orice
aş putea vorbi despre lucruri ce nu se lasă cucerite
decît de asemănări,
sub vîrful degetelor tale fericirea e atît de aproape
încît trebuie să ne merităm şi întrebările
nu numai certitudinile.

 

-Premiul Revistei „Visul” – la Concursul internațional de creație literară „Visul” Ediția a VI-a, 25.9.2011 (desfășurat în parteneriat cu Revista „Armonii Culturale”)

-Premiul III – Sectiunea poezie – la Concursul internaţional de creaţie literară „Visul” Ediţia a VII-a, 23.9. 2012  

-Membră a Cenaclurilor „Vasile Voiculescu” din Buzău în perioada liceului şi „Literatorul” din Bucureşti, actualmente.

 

-Publicări în revistele:

„Visul”, „România, liberă în viitor”, „Vama literară”, Viaţa Buzăului”, „Literatorul”, „PhoenixMission” – Arizona, „Ecouri literare”, „Armonia”, „Totpal’s Daily News”, „Dor de Dor”, „Onyx”, „Grupul celor 7”, „Dăruiri literare”, „Chronos”, „Negru pe Alb”, „Nomen Artis” şi altele.

 Apariţii în cărţile:

-Decembrie 2009 – Volumul colectiv „Magna”
-Ianuarie 2011 – Volumul de poezii „Himere de Pharos” cu o prefaţă scrisă de dramaturgul Emil Lungeanu.
-Mai 2012 – Volumul colectiv „Amprente temporale” – volumul 2
-Iulie 2012 – Antologie de versuri, 6 poeţi contemporani – „Vade Mecum”
-Ianuarie 2013 – Antologia 2012  „Dor de Dor – Ipoteşti” – lirică, epică, teatru, plastică.
-Aprilie 2014 – Dicţionar critic „Dictatura lecturii”, autor: Emil Lungeanu

 

HimereCoperta