Reflections on the Art of Poetry & The Kharmatic Path of a Poet

Philly-Valery-Oisteanu-June-25-2012by Valery Oisteanu

http://zendadanyc.vpweb.com/ Take a poetry pill only twice in a lifetime A time-release poetry pill One for poetry appreciation and One for automatic creation Remember your childhood Standing up on the kitchen table performing Reading poems and stories in school And for that moment, a dead poet comes alive Through his throat, through her lips Then later a young person reads aloud His own jazzoetry in a club, Her own spoken word in a pub We recite our own poemusic ourselves And for that moment we are alive and in a trance Later when we are dead, when I am dead Other literati will recite me Seducers and collectors of quotations But this is not my career This is my lifeâs vocation Ironically against my own will Limited by my own limitations And imbued by time soaked, immersed in the invisible Waters of time, roads full of strangers Who am I? Am I? The eternal Jew Pardonez-moi! Excusez-moi For hanging myself unsuccessfully I may add, in your bathroom This is my suicide note #17 And if I often hesitate This is my surreal fate And if I sometimes seem to stu–tter And if sometimes I seem to sta–mmer Itâs language slang that hits me like a hammer The sweating horses of my youth Reciting Mayakovskiâs Russian The singing girlfriends of my manhood Hum in sweet Romanian Multiple personality presenter Announcer of Dracula bacchanalia The voice of Faustian orgies Who am I? Am I? If my voice is not heard? Am I there? Thank God I am the inspiration for others The inspiration for others to contradict me Take me on, if you dare I love intelligent hecklers Silence is a birth mother of death So scream or listen because I have a good reason to write poetry And I will shout it from my window And on the streets of my exiled country Next to the exposed brick, the executioner wall The guns fire past me or above my head So I can still scribble down my last discoveries Of my alter-persona, Who am I? Am I? Divine presence and vodka saved my soul From the ultimate dishevelment I want to die, but somewhere in the Jordan Desert Till then I will wander through the sweet chaos Of my unexpressed existence Searching for the invisible self Where do I fit in this language room? Maybe in here, maybe in there In this closet full of stolen grandfather clocks Or maybe in this drawer full of lost and found watches Who am I? Am I?

(from the poetry book „Perks in Purgatory”, „Fly by Night” Press, New York, 2009)

Meditând despre Ars Poetica și Drumul Karmic al Poetului

de Valery Oisteanu

Ia câte o pilulă de poezie doar de două ori în viață Câte o pilulă de poezie cu acțiune întărziată Una pentru prețuirea poeziei și Una pentru creație autonomă Amintește-ți de copilărie Când stăteai pe masa de bucătarie recitând Când citeai poezii și schițe la școală Și când, în acea clipă, un poet, o poetă, morți de mult, reînviau Gâtlejul lui, buzele ei Mai târziu, un tanar își recita jazzoezia într-un club O tânără își rostea propriile versuri într-un bar Ne recitam propria poemuzică Și pentru o clipă suntem vii și în tranșă Mai tărziu, cand vom fi morți, voi fi mort Mă vor recita mondenii lumii literare Seducătorii, colecționarii de citate Aceasta mi-e vocația, Nascută, ironic, fără voia mea Îngrădită de propriile mele graniți Impregnată de timp, Scufundat în invizibile ape ale vremii, Printre drumuri pline de străini Cine sunt ? Sunt ?

Evreul veșnic… Pardonez-moi! Excusez-moi Pentru că m-am spânzurat chiar la voi în baie, Și pe deasupra fără success Este scrisoarea mea de sinucigaș No #17 Și dacă adesea e-e-ezit De vina mi-e destinul suprareal Și dacă uneori par că mmma bbbâlbâi Și dacă uneori mmma pppoticnesc Este slangul ce îmi dă în cap cu ciocanul Caii înfierbântați ai tinereții mele Când îl recitam pe Maiacovski în rusește Prietenele cântătoare ale vârstei mele de bărbat Murmurând în romana dulce Prezentatorul cu personalitați multiple Crainicul bacanalelor lui Dracula Vocea orgiilor faustice Cine sunt? Sunt?

Dacă nu mi se aude glasul? Exist? Slavă Domnului, îi inspir pe alții Inspir pe alții să mă contrazică Luați-va la hara cu mine, dacă îndrazniți Ador sâcâitorii inteligenți Liniștea e mama buna a morții Așa că ori urli or asculți, căci Am motive serioase pentru a scrie versuri Și le voi urla de la fereastră Și pe străzile țării mele de exil La zid de cărămidă aparentă, zidul de execuție Armele trag peste capul meu sau pe-alături Așa că voi putea în continuare să mâzgălesc hărtia Cu ultimele mele descoperiri Ale alter-egoului Cine sunt? Sunt?

Prezența divină si vodca mi-au salvat sufletul De la descompunere finală Vreau să mor, dar undeva în deșertul Iordaniei Pană atunci voi rataci prin haosul dulce Al existenței mele nemărturisite Căutând-mi sinele invizibil Unde mi-e locul în aceasta sală a limbilor? Poate acolo, poate aici În acest dulap plin de ceasuri cu pendulă, furate Sau poate aici în acest sertar plin de ceasuri de mână pierdute și regăsite Cine sunt ? Oare sunt ?

( traducere din limba engleză de Nadia Brunstein)