Vin din sămânța oamenilor, a oamenilor tristeții

Ce nu au comori doar speranță,

Nici un fundament de bogăție doar memoria unei antice glorii

Mama m-a născut în robie, în robie s-a născut mama mea,

sunt din sângele iobagilor:

Copiii cu care m-am jucat, bărbații și femeile cu care am mâncat

Au avut stăpânul lor, au fost sub biciul stăpânului lor

și deși  blânzi au servit barbarii.

Măinile care m-au atins,

mâinile dragi a căror atingere îmi este familiară

au purtat rușinoase cătușe, încheieturile mîinilor au fost mușcate de cătușe,

au crescut greu cu lanțurile și povara muncii străinilor.

Sunt carne din carnea acestor smeriți, sunt os din osul pe care nu l-am acceptat așa

Am un suflet mai mare decât sufletul stăpânilor poporului meu,

Am viziune și profeție, și darul unui discurs incendiar,

Am vorbit cu Dumnezeu de pe înălțimea acestui sfânt deal.

Și pentru că sunt din mijlocul poporului meu îmi înțeleg poporul,

Sunt trist cu tristețea lor, sunt înfometat de dorința lor;

Inima mea este copleșită de durerea mamelor,

Ochii mei au fost umezi de lacrimile copiilor poporului meu,

Am tânjit alături de bătrânii povestind,

Și am râs și blestemat cu tinerii bărbați;

Rușinea lor este și rușinea mea și am înroșit pentru ea

Am înroșit pentru servitutea lor, ei care ar fi trebuit să fie liberi

Am înroșit pentru ce au dorit plecând când alții aveau atât de mult chiar lângă ei,

Am înroșit pentru că au trăit cu frica avocaților și temnicerilor

a citațiilor și a cătușelor

Bărbați zgârciți și cruzi.

Aș fi putut suporta urme de bici pe trup

Mai curând decât rușinea poporului meu.

Și acum vorbesc cu deplină viziune:

Vorbesc poporului meu și vorbesc în numele poporului meu

stăpânului acestor oameni:

Eu spun poporului meu că e sfânt,

Că sunt nobili în ciuda lanțurilor.

Că sunt cu mult peste cei ce-i țin asupriți

Mai puternici și mai curați,

Că au (toate aceste calități), dar au nevoie de curaj în numele Domnului lor

chemând pe Dumnezeul neuitării, pe Dumnezeul bun iubitor de oameni

care a murit pe cruce cunoscând rușinea.

Și spun stâpânilor poporului meu: Feriți-vă!

Feriți-vă de ce vine, păziți-vă de învierea oamenilor

ce vor lua de la voi ce nu vreți să dați.

Tu gândești să stăpânești peste oameni ori că legea e mai puternică decât viața,

și încă atunci dorința omului rămâne libertatea?

Vom încerca asta cu tine care ai hărțuit și țintuit,

Cu tine care ai lovit și mituit.

Tirani…ipocriți…mincinoși!

  traducere liberă de Emanuel Pope

 

 

I am come of the seed of the people, the people that sorrow;
Who have no treasure but hope,
No riches laid up but a memory of an ancient glory
My mother bore me in bondage, in bondage my mother was born,
I am of the blood of serfs;
The children with whom I have played, the men and women with whom I have eaten
Have had masters over them, have been under the lash of masters,
and though gentle, have served churls.
The hands that have touched mine,
the dear hands whose touch Is familiar to me
Have worn shameful manacles, have been bitten at the wrist by manacles,
have grown hard with the manacles and the task-work of strangers.
I am flesh of the flesh of these lowly, I am bone of their bone I that have never submitted;
I that have a soul greater than the souls of my people’s masters,
I that have vision and prophecy, and the gift of fiery speech,
I that have spoken with God on the top of his holy hill.
And because I am of the people, I understand the people,
I am sorrowful with their sorrow, I am hungry with their desire;
My heart is heavy with the grief of mothers,
My eyes have been wet with the tears of children,
I have yearned with old wistful men,
And laughed and cursed with young men;
Their shame is my shame, and I have reddened for it
Reddened for that they have served, they who should be free
Reddened for that they have gone in want, while others have been full,
Reddened for that they have walked in fear of lawyers and their jailors.
With their Writs of Summons and their handcuffs,
Men mean and cruel.
I could have borne stripes on my body
Rather than this shame of my people.
And now I speak, being full of vision:
I speak to my people, and I speak in my people’s name to
The masters of my people:
I say to my people that they are holy,
That they are august despite their chains.
That they are greater than those that hold them
And stronger and purer,
That they have but need of courage, and to call on the name of their God,
God the unforgetting, the dear God who loves the people
For whom he died naked, suffering shame.
And I say to my people’s masters: Beware
Beware of the thing that is coming, beware of the risen people
Who shall take what ye would not give.
Did ye think to conquer the people, or that law is stronger than life,
And than men’s desire to be free?
We will try it out with you ye that have harried and held,
Ye that have bullied and bribed.
Tyrants… hypocrites… liars!