Mădălinei

Vei veni şi te voi recunoaşte,

după obrajii tăi răsărindu-mi în palme ca macii în răscrucea drumului,

după lumina zorilor arşi din ochii tăi ca două dimineţi pierdute de august,

după trupul tău de sirenă niciodată cuprins de ape,

după gustul de lut pe care ţi-l lasă sărutul în inima mea.

din ”Elegii de la capătul lumii”

fotografie: Mădălina Grama-Toma