Acesta e adevărul, bunii mei fraţi:
Un deceniu alege din trei sute de poeţi
Unul singur.
Auziţi zgomotul marilor jocuri, monedele zbârnâie:
”Cap-pajură, cap-pajură, cap”,
Priviţi, crupierii împart cărţile, împing acul ruletei,
”Faites vos jeux, rien ne va plus”. Priviţi, „Magister Ludi” ţine mâna
Suspendată în aer, cu cealaltă ţine „Tratatul de Poetică”,
El stă în faţa urnelor: două sute nouăzeci şi nouă de bile negre
Şi una singură Albă.
În faţa noastră un câmp imens; alergăm,
La capătul câmpiei – „Dicţionarul Enciclopedic”
Cu o singură filă liberă, de aceea vă spun
Nu vă supăraţi pe Critic, el atât poate striga:
”Cap-pajură, cap-pajură, cap”.
Fiţi liniştiţi bunii mei fraţi,
Unul din noi dacă piere, altul, tuns punk,
Intră în arenă cu poezia sub braţ.
Acesta e adevărul, bunii mei fraţi: un secol
Alege din trei mii de poeţi
Unul singur.

© Mircea Florin Şandru