Antologie din toate cele 15 volume de poezie publicate – de la debut (1972) şi până în 2014, plus un număr de inedite- lucrarea, Eugen Dorcescu, NIRVANA. Cea mai frumoasă poezie, Editura Eurostampa, Timişoara, 2015, este o Ediţie critică (608 pagini), alcătuită de Doamna Mirela – Ioana Borchin, reputat cadru didactic la Filologia Timişoreană.
Singura ediţie critică din literatura română dedicată unui scriitor în viaţă şi, din păcate, una din puţinele ediţii critice în general.
Doamna Mirela-Ioana Borchin a însoţit cele 450 de pagini de poezie cu o Schiţă biobibliografică, cu o Notă asupra ediţiei şi, mai ales, cu un extarordinar Eseu hermeneutic (150 de pagini), un text analitic şi interpretativ. Cartea a beneficiat de două lansări: cea dintâi în Aula Magna a Universităţii de Vest din Timişoara (23 octombrie 2015), a doua în Sala de Consiliu a Teatrului „Traian Grozăvescu” din Lugoj (16 noiembrie). De asemenea de două emisiuni TV.
Lansările au fost filmate:

Eugen Dorcescu, NIRVANA. Cea mai frumoasă poezie by Cititor de Proză -Republica artelor