I have longed to move away

 

I have longed to move away
From the hissing of the spent lie
And the old terrors’ continual cry
Growing more terrible as the day
Goes over the hill into the deep sea;
I have longed to move away
From the repetition of salutes,
For there are ghosts in the air
And ghostly echoes on paper,
And the thunder of calls and notes.

I have longed to move away but am afraid;
Some life, yet unspent, might explode
Out of the old lie burning on the ground,
And, crackling into the air, leave me half-blind.
Neither by night’s ancient fear,
The parting of hat from hair,
Pursed lips at the receiver,
Shall I fall to death’s feather.
By these I would not care to die,
Half convention and half lie.

 

 

 

Mi-am dorit să plec departe 

 

Mi-am dorit să plec departe
De șuierul minciunii petrecute
Și de strigătul continuu al vechi terori
Crescând și mai teribil cu ziua ce
trece peste deal aruncându-se-n adâncimea mării ;
Mi-am dorit să plec departe
De repetatul salut,
Pentru că sunt fantome în aer
Și fantomatic ecoul lor se propagă pe hârtie
Și tunetul de apeluri și note .

 

Am vrut să se plec departe, dar mi-a fost teamă ;
Frânturi de viață, netrăite încă, ar putea exploda
Din vechea minciună arzând pe pământ,
Și , trosnind în aer, să mă lase pe jumătate orb .
Nici de frica nopții antice,
Nici de săltatul plăriei,
Ori de buzele apropiate de receptor ,
N-am vrut să cad în aripile morții .
Prin acestea n-aș avea grijă să mor,
Toate fiind pe jumătate convenție, pe jumătate minciună .

 

traducere liberă Emanuel Pope