ÎN IANUARIE ÎN ORIZONTURI CULTURALE ITALO-ROMÂNE

www.orizzonticulturali.it / www.orizonturiculturale.ro

(nr. 1, ianuarie 2016, anul VI)
download

Ediţia română

 
Brâncuşi, 140 de ani de la naştere. O excepţională mărturie video

În 2016 se împlinesc 140 de ani de la naşterea lui Constantin Brâncuşi, cel care a adus o contribuţie covârșitoare la înnoirea limbajului și viziunii plastice în sculptura contemporană. Artistul a văzut lumina zilei în 19 februarie 1876 la Hobița, în Gorj. În Italia se pot admira două dintre sculpturile sale cele mai cunoscute: Pasărea măiastră şi o sculptură din faimosul ciclu Pasărea în văzduh, în Colecţia Peggy Guggenheim din Veneţia. Prin preţioasa colaborare a regizorului Victor Popa, publicăm o excepţională mărturie video cu imagini din atelierul marelui Brâncuşi din perioada 1923-1936.

„Marele cer înstelat, maestru al frumuseţii”. Dialog cu Magda Stavinschi
La „Invitaţii Smarandei Bratu Elian” o avem pe doamna Magda Stavinschi, nu doar cel mai cunoscut dar şi cel mai recunoscut astronom român în viaţă. Este autoare a sute de articole de specialitate şi a nenumărate comunicări şi prezentări adresate publicului larg, fiind deopotrivă preocupată de legătura astronomiei cu alte ramuri ale cunoaşterii şi atentă la dialogul cultural cu nespecialiştii, dar şi la cel interdisciplinar între specialişti. Dialogul se referă la activitatea sa polivalentă şi la unele curiozităţi legate de această profesie specială.

Scriitori români traduşi în italiană. Publicaţiile anului 2015

Cei interesaţi de scriitorii români traduşi în Italia pot vedea titlurile publicate în 2015 la pagina bazei noastre de date Scriitori români în italiană, coordonată de Afrodita Cionchin şi Mauro Barindi. Sunt atât scriitori contemporani în viaţă, precum Ana Blandiana, Norman Manea şi Mircea Cărtărescu, cunoscuţi deja publicului din Peninsulă, cât şi nume importante ale trecutului mai mult sau mai puţin recent, printre care Eliade, Rebreanu, Sadoveanu sau Tristan Tzara. Continuă publicarea operelor lui Cioran cu scrisorile către fratele Aurel şi două cărţi-interviu cu Paul Assall şi Philippe D. Dracodaïdis.

„M-am deghizat în sacerdot al poeziei”. Versuri de Amelia Rosselli

În 2016 se împlinesc zece ani de când s-a stins din viaţă Amelia Rosselli, născută la Paris în 28 martie 1930 şi decedată la Roma, pe 11 februarie 1996. În atenția publicului italian ajunge cu o selecție de 24 de poezii apărută la inițiativa lui P.P. Pasolini în revista literară „Il Menabò”. Detașându-se de opțiunile estetice ale neoavangardiștilor, Rosselli își creează propriul idiom poetic, un laborator de prelucrare a conținuturilor inconștientului cu ajutorul unui limbaj experimental, plurilingv, care încorporează ritmuri și articulații sonore preluate din muzică. Prezentare şi traducere de Dana-Alexandra Popa.

Lectura lui Dante. Întâlnirea cu giganţii (Infern XXXI)

Laszlo Alexandru prezintă Cântul al XXXI-lea al Infernului, în care Dante şi Virgiliu se află în cercul al optulea, a zecea bolgie, unde zac giganţii scufundaţi în prăpastie. „Sunt creaturi mitologice, dar şi biblice: poetul face din ele o singură categorie de păcătoşi şi inclusiv fizic trebuie să reprezinte substanţa morală a Infernului extrem: imense mase de materie, de-o putere îngrozitoare, al căror conducător suprem este Lucifer. Dante, în acord cu gândirea medievală, credea că au existat cu adevărat într-un timp istoric îndepărtat. Ei sunt un semn al păcatului de trufie” (T. Di Salvo).

Din Italia în America, cele mai curioase spaţii culturale din lume

Raluca Niţă ne prezintă cele mai curioase spaţii culturale din lume. În Italia, într-un bloc din Roma, una dintre cele mai mici galerii de artă, Lift Gallery, mai puţin de doi metri pătraţi, o galerie de buzunar, minusculă dar dinamică, ce poate găzdui patru persoane, slabe însă, mai puţin de 300 de kilograme la un loc. Apoi, cel mai mic muzeu din lume, Mmuseumm din New York, dar şi cea mai mare librărie din lume unde se organizează orice tip de activitate, la Aarhus, în Danemarca. Acestora li se alătură librăriile-hotel din Japonia, Islanda, SUA şi Ţara Galilor.

„De familia”: la Serile Italiene, Renaşterea lui Leon Battista Alberti

Pe data de 8 decembrie 2015 a avut loc ultima ediţie a „Serilor italiene” din anul 2015, găzduită de librăria Humanitas Kretzulescu. Dezbaterea a avut ca punct de plecare un volum de excepţie al unui autor şi el excepţional: este vorba de prima tălmăcire şi publicare în România, în cunoscuta colecţie bilingvă „Biblioteca Italiană” a editurii Humanitas, a unei opere nu doar celebre dar şi fondatoare a Renaşterii, anume De familia / Despre familie de Leon Battista Alberti. Invitaţi au fost Corina Anton, co-traducător al volumului, arhitectul Hanna Derer, Smaranda Bratu Elian şi Vintilă Mihăilescu.

Lectură plăcută!

www.orizonturiculturale.ro

Revista este înregistrată în Italia, ISSN 2240-9645 www.orizzonticulturali.it

 
Edizione italiana

Constantin Brancusi a 140 anni dalla nascita. Una testimonianza video

Nel 2016 ricorrono 140 anni dalla nascita del grande scultore romeno Constantin Brancusi (Brâncuşi), figura centrale del movimento artistico moderno di inizio Novecento e vero pioniere dell’astrazione. Le sue opere esprimono ad un tempo il senso dell’immediatezza della scultura contadina e la sofisticata linea d’avanguardia dell’arte parigina di inizio secolo. Grazie alla collaborazione del regista Victor Popa, pubblichiamo una preziosa testimonianza video, con immagini dall’atelier di Brancusi (anni 1923-1936) che riprendono l’artista al lavoro.

Scrittori romeni tradotti in Italia. Tutti i libri pubblicati nel 2015
Coloro che sono interessati alle opere di scrittori romeni tradotte in italiano trovano una rassegna dei titoli usciti nel 2015 nel database Scrittori romeni in italiano, a cura di Afrodita Cionchin e Mauro Barindi. Si tratta di scrittori contemporanei viventi, tra cui ad esempio i ben noti Ana Blandiana, Norman Manea e Mircea Cărtărescu, e di importanti nomi del passato più o meno recente, come Mircea Eliade, Liviu Rebreanu, Mihail Sadoveanu, Tristan Tzara. Continua inoltre la pubblicazione delle opere di Cioran con le lettere al fratello Aurel e due libri-intervista con Paul Assall e Philippe D. Dracodaïdis.

«Immenso cielo stellato, maestro di bellezza». Parla Magda Stavinschi

Ospite questo mese de «Gli invitati di Smaranda Bratu Elian» è Magda Stavinschi, maggior astronomo romeno contemporaneo e direttore dell’Osservatorio Astronomico dell’Accademia Romena dal 1990 al 2005. Autrice di numerosi articoli specialistici e di pubblicazioni dirette al grande pubblico, Magda Stavinschi è anche attenta ai legami tra astronomia e altri saperi, quindi al dialogo interdisciplinare nonché a quello più ampiamente culturale. Sui tratti di questa poliedrica attività scientifica e su alcune curiosità di questa speciale professione si incentra l’intervista che pubblichiamo.

«Nespus dor». Ancora sulle lettere di Cioran al fratello Aurel
Torniamo sulla testimonianza delle lettere di Emil Cioran al fratello Aurel (1931-1985), raccolte nel volume Ineffabile nostalgia, curato da Massimo Carloni e Horia Corneliu Cicortaş per l’editore Archinto (Milano 2015). La condizione dello spaesamento, dell’assenza di radici, del non sentirsi a casa anche in ciò che vi è di più familiare caratterizza, secondo Cioran, l’essere umano. Il tema, sotteso a ogni lettera al fratello Aurel, costituisce una sorta di basso continuo che lega tra loro tutti i testi, nella trama variegata di un unico tessuto esistenziale. Recensione di Draga Rocchi.

Leggere il mondo come una parodia. Anniversario Marin Sorescu
Nel 2016 ricorrono gli 80 anni dalla nascita e i 20 anni dalla morte di Marin Sorescu, uno dei più importanti scrittori e poeti romeni del secondo Novecento. Nato il 19 febbraio 1936 a Bulzesti, Sorescu ha pubblicato numerose raccolte poetiche, nonché diversi romanzi, saggi, drammi, traduzioni e interviste con alcuni dei maggiori poeti della scena internazionale. Tradotto a sua volta in oltre quaranta lingue, Marin Sorescu è stato vincitore di prestigiosi premi letterari, anche in Italia, e candidato al Premio Nobel. A cura di George Popescu.

Gli anni romeni dell’esploratore Romolo Gessi

Una delle pagine più affascinanti, e insieme meno note, della storia italiana è quella rappresentata dalle vicende dei grandi esploratori italiani, protagonisti fino all’inizio del XIX secolo di rimarchevoli imprese in diverse parti del mondo. Tra i numerosi protagonisti, merita un posto particolare Romolo Gessi, nato nel 1831 e trasferitosi nel 1848 a Bucarest come addetto al consolato inglese. Il saggio di Marco Baratto ne ricorda l’attività diplomatica, svoltasi in pieno clima risorgimentale, dedicando particolare attenzione al rapporto di Gessi con la Romania.

Il Rinascimento di Leon Battista Alberti alla «Serata Italiana» di Bucarest
Lo scorso 8 dicembre si è svolta alla libreria Humanitas-Kretzulescu di Bucarest l’ultima edizione delle «Serate Italiane» 2015. Il dibattito ha avuto come punto di partenza lo straordinario volume De familia / Despre familie di Leon Battista Alberti, ora pubblicato per la prima volta anche in romeno nella nota collana bilingue «Biblioteca Italiana» della casa editrice Humanitas. Scrittore, architetto, pittore, scultore, teorico dell’arte, matematico, musicista, Alberti è l’esempio perfetto di «uomo universale» del Rinascimento, tema del dibattito della serata. Cronaca di Diana Ilie.

Buona lettura!