Cu recunoștință maestrului AUREL MANOLESCU!

De acolo, din cer, iartă-ne mizeria memoriei noastre!

Mulțumiri redactorului Nina Parfentie, Radio Moldova!

Aurel Manolescu – bardul basarabean de pe continentul nord american.

Aurel Manolescu este născut 10 mai 1922, sat Costeşti, Râșcani, Basarabia. Dupa ce a trecut prin Gulag a emigrat în Canada, s-a stabilit la Montreal unde a şi murit. Prozator. Şcoala primară în satul natal, studii liceale la Iaşi, Conservatorul de muzică şi Artă dramatică ”George Enescu” din Iaşi; 1941 – Şcoala Militară, trimis pe front şi, luat prizonier, rămâne 6 ani în lagărele din U.R.S.S.. În 1949, revenit în ţară, finalizează studiile la Conservatorul “Ciprian Porumbescu” din Bucureşti, absolvind Facultatea de Compoziţie-Dirijat-Pedagogie.
A lucrat ca artist liric la Radiodifuziune, iar în 1960 funcţionează ca profesor de liceu în Bucureşti. În 1979 emigrează în Canada, devenind şef de orchestră, director muzical şi profesor, concertând în săli publice, la radio şi televiziune. Membru al Asociaţiei Autorilor şi Compozitorilor Canadieni.
A publicat versuri, proză scurtă şi articole (în limba romînă) în revistele Literatura şi arta (Chişinău) şi Lumea Liberă Românească (New York); Vechi cântece şi jocuri populare din Basarabia cu prezentări în limbile română, franceză şi engleză.
OPERA: Bazarul iluziilor (roman, Cluj-Napoca: Zamolxis, 1994).

REFERINŢE:

GHIZDAVU, I. Prefaţă la “Bazarul iluziilor”, Cluj-Napoca: Zamolxis, 1994, p. 7-10.

sursa: http://www.bibliotecabotosani.ro/index.php/personaliti-botonene-2/249-manolescu-aurel

Cîntece de pe unicul album pe care le-a înregistrat Aurel Manolescu spre sfîrşitul vieţii.Mulțumiri domnilor Nicu MâțăCostea Musat !