Platformă de informare despre arta contemporană românească.
Mapping Romanian contemporary art.

Numărul 14-15 / 2015 al Revistei ARTA a ieşit din tipar! Acesta conține portrete și portofolii de artist, expoziții în România și în străinătate, cronici vizuale și de carte, cât și două consistente dosare tematice care discută și problematizează arta performance în Europa de Est (coordonatoare: Ileana Pintilie) şi evenimentul Timişoara Art Encounters (coordonatoare: Sorina Jecza).

Dosarul Performance în Europa de Est conţine contribuţii semnate de Ileana Pintilie, Amy Bryzgel, Yuri Leiderman, Sabine Hansgen, Catherine Millet, Katarzyna Cytlak, Andrej Mircev, Klara Kemp-Welch, Laszlo Beke, Adrian Guţă, Miklos Szilard, Iulia Popovici, Maria Orosan-Telea, Marina Oprea, h.arta, Simona Dumitriu, Corina Gabriela Duma, Cosmin Paulescu, Irinel Anghel, Nastasia Louveau, Tomas Glanc, Sylvia Sasse şi Kata Krasznahorkai.

Timişoara Art Encounters este analizat la cald într-o serie de contribuţii semnate de Daria Ghiu, Ruxandra Demetrescu, Sorina Jecza, Rainald Schumacher, Dan Perjovschi, Ovidiu Şandor, Nathalie Hoyos, Ramona Novicov, Ioan Vultur, Robert Şerban, Maria Orosan-Telea, Sandra Demetrescu, Magda Radu, Ileana Pintilie, Cătălin Gheorghe, Horea Avram, Cătălin Lazurca, Adrian Bojenoiu, Vlad Comşa, Marius Cornea şi Ioana Mandeal.

În același număr mai puteți citi:

– Dosare de artist
Henry Mavrodin, Ghenadie Popescu, Andor Komives, Petru Lucaci, William N. Copley văzuţi de Moni Stănilă, Ioana Gruiţă-Savu, Timea Andrea Lelik sau de către ei înşişi.

– Expoziții din România
Cronici și analize critice semnate de Edith Lazar, Igor Mocanu, Irene Kanyadi şi Valentina Iancu.

– Expoziții internaționale
Ada Muntean discută personala Carsten Holler de la Hayward Gallery, Charles Merewether analizează expoziţia South by Southeast de la Osage Art Foundation, în timp ce Corina L. Apostol şi Coriolan Babeţi oferă două perspective diferite asupra viziunii MoMA despre arta din Europa de Est şi America Latină. Alte recenzii şi interpretări sunt semnate de Denise Parizek, Eleonora Farina şi Lucia Popa.

Numărul mai cuprinde interviuri cu Marilena Preda Sânc şi Domenico de Chirico, realizate de Livian Dan, respectiv Bogdan Teodorescu; un studiu semnat de Gabriela Nicolescu, despre noile muzee contemporane, pornind de la cazul Muzeului Naţional al Ţăranului Român; cât şi o serie de cronici şi consemnări ale ultimelor apariţii editoriale, la noua rubrică a revistei, intitulată Info Art Publishing.

Lectură plăcută!
Echipa Revistei ARTA

Issue 14-15 / 2015 of Revista ARTA is fresh out of the print! The issue features artists’ portraits and portfolios, local and international exhibition reviews, book reviews, as well as two important files about performance in Eastern Europe (coordinated by Ileana Pintilie) and Timişoara Art Encounters (coordinated by Sorina Jecza).

The folder about performance in Eastern Europe features texts by Ileana Pintilie, Amy Bryzgel, Yuri Leiderman, Sabine Hansgen, Catherine Millet, Katarzyna Cytlak, Andrej Mircev, Klara Kemp-Welch, Laszlo Beke, Adrian Guţă, Miklos Szilard, Iulia Popovici, Maria Orosan-Telea, Marina Oprea, h.arta, Simona Dumitriu, Corina Gabriela Duma, Cosmin Paulescu, Irinel Anghel, Nastasia Louveau, Tomas Glanc, Sylvia Sasse, and Kata Krasznahorkai.

Timişoara Art Encounters is discussed by Daria Ghiu, Ruxandra Demetrescu, Sorina Jecza, Rainald Schumacher, Dan Perjovschi, Ovidiu Şandor, Nathalie Hoyos, Ramona Novicov, Ioan Vultur, Robert Şerban, Maria Orosan-Telea, Sandra Demetrescu, Magda Radu, Ileana Pintilie, Cătălin Gheorghe, Horea Avram, Cătălin Lazurca, Adrian Bojenoiu, Vlad Comşa, Marius Cornea, and Ioana Mandeal.

In this issue you can also read:

– Artists’ portfolios
Henry Mavrodin, Ghenadie Popescu, Andor Komives, Petru Lucaci, William N. Copley seen by Moni Stănilă, Ioana Gruiţă-Savu, Timea Andrea Lelik, or by themselves

– Exhibitions in Romania
Reviews by Edith Lazar, Igor Mocanu, Irene Kanyadi, and Valentina Iancu.

– Internațional exhibitions
Ada Muntean discusses Carsten Holler’s solo show at Hayward Gallery, Charles Merewether analyzes the project South by Southeast from Osage Art Foundation, whilst Corina L. Apostol and Coriolan Babeţi give two different perspectives on the vision MoMA proposes about art in Eastern Europe and Latin America. Other reviews by Denise Parizek, Eleonora Farina, and Lucia Popa.

The issue also features interviews with Marilena Preda Sânc and Domenico de Chirico by Livian Dan, respectively Bogdan Teodorescu; an essay by Gabriela Nicolescu about new contemporary art museums, based on the case of the National Peasant Museum; as well as a series of reviews and discussions of the latest publications in the magazine’s new column Info Art Publishing.

We wish you a pleasant read!
The Revista ARTA team