Cuprins:

Nobel literar 2009
Herta Müller – un produs ÜBERENDLICH
Ion Burhan………………………………………………………. pag.2
Supliment Nr10pag2.pdf

Dialog
Despre limitele poeziei
Valentin Văran…………………………………………………. pag.3
Supliment Nr10pag3.pdf

Calendar cultural – OCTOMBRIE
Descrierea Moldovei (fragment)
Dimitrie Cantemir……………………………………………… pag.4-5
Supliment Nr10pag4.pdf
Supliment Nr10pag5.pdf

Noutăţi editoriale
Ecou în cartea amintirii
Dimitrie-Sorin Pană…………………………………………….pag.6
Supliment Nr10pag6.pdf

Scriitori contemporani
Schiţă freudiană
Emanuel Pope…………………………………………………. pag.7

Colţul epigramistului
Din cugetările unui porc
Vali Slavu……………………………………………………….. pag.7
Supliment Nr10pag7.pdf

Bocceluţa de cuvinte
Despre scriitorul internaut
Alina-Dora Toma………………………………………………. pag.8
Supliment Nr10pag8.pdf

Lasă un răspuns